“Seninle dedikodu yapan, senin de dedikodunu yapar.”

--Bu İrlanda atasözünü yaban sözü diye yabana atmamalı, kulağa küpe yapmalı.

Kullanıcı 
Şifre
 

[*4.519 yazı içinden]

 Seminerler
Risale-i Nur Adına Düşünce Üretimi Nasıl Mümkün Olabilir?Refik Yıldızer 05.03.2006

Diğer önemli bir nokta—ki bu Risalelerin niteliğiyle doğrudan ilişkili—Risalelerde ortaya konulan bilgi hem teorik hem estetik boyutlar taşıdığı için, Risale-eksenli düşünebilmenin sadece nazarî değil aynı zamanda hâlî bir aidiyeti gerektirmesidir. Teorik donanımı ne olursa olsun, pratik yaşayışı problemli olan ya da günahla âlûde olan bir insanın Risale adına sağlıklı düşünce üretmesi mümkün değildir.

Amerika’da İslam: İdealler ve Gerçeklerİsmail Yakup 15.07.2005

Ne zamanki bu insanlara bizler ulaştığımızda ve İslam’ın doğru mesajını onlara anlattığımız ölçüde İslam’dan haberdar olunca kendi iç dünyalarında oluşturdukları o “tek ilah inancı”yla İslam %100 örtüştüğü için tereddüdsüz müslüman oluyorlar.

Bireyin kendini özne olarak inşası sürecinde bireysel kimlik kollektif kimlik etkileşimiGıyasettin Ekici 10.07.2005

Aile içinde, sınıfta, dernekte, cemaat ya da cemiyet içinde bireylerin özne olmaları, özerk kimliklerini geliştirmeleri ve kendilerini koşulsuz ifade etmeleri teşvik edilmedikçe, yetkin ve özgürlükçü, katılımcı (demokrat) bir kültür kimliğinin oluşması da mümkün olmayacaktır. Böyle bir kültürün gelişmesi ve yerleşmesinde, her düzeydeki her bireye ve oluşuma ‘kendi evinin önünü süpürmek’ görevi düşer.

Eski Said ve Yeni Said Üzerine Bazı DüşüncelerAbdussamet Demir 28.01.2004

Karakalem Seminerlerinin üçüncüsü, 23 Mart 2003 Pazar Günü gerçekleşti. Abdussamet Demir’ın sunduğu seminerin notlarını sunuyoruz. Bir çok yönden özgün bir şahsiyet olan gerek yazdıklarıyla ve gerekse hayatta iken hareketleriyle çok değişik alanlarda derin etkiler meydana getirmiş Said Nursi, kendi hayatını Eski-Yeni olarak ayrılmıştır. Said Nursi tarafından yapılmış olan bu dönemler üzerinde düşünmeyi ...

Barla ModeliÜmit Şimşek 17.01.2004

Karakalem Seminerlerinin ikincisi, 2 Mart 2003 Pazar Günü gerçekleşti. Morötesi yayınları editörü Ümit Şimşek’in sunduğu Barla Modeli konulu seminerin notlarını sunuyoruz. Barla Modeli Barla modeli, üç çeyrek asır önce Barla’da sessiz sadasız başlayan, sonra çeşitli fırtınaların içinden geçerek serpilip gelişen ve dünyanın dört bir yanına yayılan bir hizmeti, bir okulu, bir fikir ve inanç akımını, v...
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut