“Seninle dedikodu yapan, senin de dedikodunu yapar.”

--Bu İrlanda atasözünü yaban sözü diye yabana atmamalı, kulağa küpe yapmalı.

Kullanıcı 
Şifre
 

Mahsulü bal olanlar
–Rabia Nazik Kaya

[*4.558 yazı içinden]

 Peygamber Duaları
... 27.04.2021

Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua ederken şunu söylerdi: “Allahım! Dinimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahat(a kavuşma) kıl.” ...

... 26.04.2021

Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: Bir gün, Hâlid ibnu Velid el-Mahzumî (radıyallâhu anh): “Ey Allah’ın Resûlü, bu gece hiç uyuyamadım” diye Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam)’a yakındı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ona şu tavsiyede bulundu: “Yatağına girdin mi şu duayı oku: ‘Ey yedi kat semânın ve onların gölgelediklerinin Rabbi! Ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi! Ey ş...

... 25.04.2021

Abdullah ibnu Amr ibni’l-As (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gelerek: “Bana namazda okuyacağım bir dua öğret” dedi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) ona şu duayı okumasını söyledi: “Allahümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran ve lâ yağfiru z-zünûbe illâ ente. Fa’ğfir lî mağfireten min indike verhamnî. İnneke ente’l-ğ...

... 24.04.2021

Abdullah ibnu Mes’ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselâm) akşam olunca şu duayı okurdu: “Elhamdulillah geceye erdik. Mülk de, Allah için geceye erdi. Allah’tan başka ilâh yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamdler O’nadır, O her şeye kâdirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı Senden talep ediyorum. Bu gecede olacak şerden ve bundan ...

... 23.04.2021

Hz. Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselâm) yatacağı sırada şu duayı okurdu: “Allahım! Kerim olan Zât’ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden Sana sığınırım. Allahım! Sen borcu giderir, günahı kaldırırsın. Allahım! Senin ordun mağlup edilemez, va’dine muhalefet edilemez. Servet sahibine serveti fayda etmez, servet...

... 22.04.2021

Abdullah ibnu Mes’ud (radıyallâhu anh) demiştir ki: “Kimin sıkıntısı artarsa şu duayı okusun: ‘Allahım ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, câriyenin oğluyum, Senin avucunun içindeyim, alnım senin elinde. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazân ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hazinesinden seçtiğin, Sana ait her bir isim adı...

... 21.04.2021

İmam Mâlik’e ulaştığına göre, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sefer arzusuyla ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: “Bismillah! Allahım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilimsin. Allahım! Bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allahım! Yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve ailede vukua gelecek kötü manzaralardan Sana sığınıyorum.” ...

... 20.04.2021

Abdullah ibnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir cemaatte oturduğu zaman, ashâbı için şu duayı okumadan nadiren kalkardı: “Allahım! Bize korkundan öyle bir pay ayır ki, bu, Sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun. İtaatinden öyle bir nasip ver ki, o bizi cennete ulaştırsın. Yakîninden öyle bir hisse lutfet ki, dünyevî musibetlere t...

... 19.04.2021

Ebû Mâlik el-Eş’arî (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kişi evine girince şu duayı okusun: ‘Allahım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık, Rabbimiz Allah’a tevekkül ettik.’ Bu duayı okuduktan sonra ailesine selam versin.” ...

... 18.04.2021

Ümmü Seleme (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) evinden çıktığı zaman şu duayı okurdu: “Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim. Allahım! Zillete düşmekten, dalâlete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından Sana sığınırız.” ...

... 17.04.2021

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu: “Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim, Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim, rahmetini talep ederim. Allahım! İlmimi arttır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin.” ...

... 16.04.2021

Ebû Said el-Hudrî (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün mescide girdi. Orada Ensâr’dan Ebu Ümâme (radıyallahu anh) ile karşılaştı. Ona: “Ey Ebu Ümâme, niçin seni namaz vakti dışında mescidde oturmuş görüyorum?” diye sordu. “Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah’ın Resülü” diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissal...

... 15.04.2021

Abdullah ibnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) teheccüd namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu: “Allahım, Rabbimiz! Hamdler Sanadır. Sen arz ve semâvâtın ve onlarda bulunanların kayyûmu ve ayakta tutanısın, hamdler yalnızca Senin içindir. Sen semâvat ve arzın ve onlarda bulunanların nûrusun, hamdler yalnızca Sanadır. Sen haksın, va’din de h...

... 14.04.2021

Büreyde (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bir adamın şöyle söylediğini işitti: “Allahım! Şehâdet ettiğim şu hususlar sebebiyle Senden talep ediyorum: Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın, birsin, samedsin (hiçbir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç); doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin yoktur.” Bunun üzerine Efendimiz (aleyhissalâtu vessel...

... 13.04.2021

Talha ibnu Ubeydillah (radıyallâhu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hilâli görünce şu duayı okurdu: “Allahım! Ayın hilâl devresini bize bereketli, imanlı, selâmetli ve İslâm üzere geçir. (Ey hilâl!) Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah’tır.” ...

< !--#include file="inc/nav.asp" -- >


© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut