Peygamber Duaları

ABDULLAH ibnu Mes’ud (radıyallâhu anh) demiştir ki:

“Kimin sıkıntısı artarsa şu duayı okusun:

‘Allahım ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, câriyenin oğluyum, Senin avucunun içindeyim, alnım senin elinde.

Hakkımdaki hükmün caridir. Kazân ne olursa hakkımda adalettir.

Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hazinesinden seçtiğin, Sana ait her bir isim adına Senden

Kur’ân’ı kalbimin baharı, sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmanı dilerim.’

Bu duayı okuyan her kulun gam ve sıkıntısını Allah gidermiş, yerine ferahlık vermiştir.”
(Heysemî, Mecmau’z-zevâid, X, 136; Hâkim, Müstedrek, I, 509)

  22.04.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut