Peygamber Duaları

ABDULLAH ibnu Amr ibni’l-As (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor:

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a, Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh) gelerek:

“Bana namazda okuyacağım bir dua öğret” dedi.

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) ona şu duayı okumasını söyledi:

“Allahümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran ve lâ yağfiru z-zünûbe illâ ente. Fa’ğfir lî mağfireten min indike verhamnî. İnneke ente’l-ğafûru’r-rahîm.

(Allahım ben nefsime çok zulmettim. Günahları ancak Sen affedersin. Öyle ise beni, şanına lâyık bir mağfiretle bağışla, bana merhamet et. Sen affedici ve merhamet edicisin).”
(Buhârî, Sıfâtu’s-Salât 149, Daavât 17, Tevhid 9; Müslim, Zikr 48; Tirmizî, Daavât 98; Nesâî, Sehiv 58)

  25.04.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut