Arşiv

 Haberlerin Ağında İnsan

Ben umumî olan, bütün mahlû-katı ilgilendiren, bütün kâinatı ve beni içine alan, her birimizi kulluk noktasında birbirimize dost ve kardeş yapan doğru haberler almak istiyorum. Ve madem merakla bilmek istemek insaniyetin gereğidir, ben de kendimi tanımak ve bilmek istiyorum. Hakikatimden haber almak istiyorum.


GEÇEN SABAHKİ vapur yolculuğunda etrafımda birçok gazete okunuyordu. Neden bu insanlar olanca dikkatleriyle ellerindeki gazeteleri okumakla meşguller diye düşünürken, gözlerim karşımda okunan bir gazetenin haber sütunlarına takıldı. Amerika başkanı şöyle demiş, bir politikacı böyle konuşmuş, falan futbolcu öyle bir beyanat vermiş derken, ben de o an gazetenin cazibe alanına girmiş oldum. Ve bunun farkına varmamla zihnimde daha başka sorular belirdi. Bütün bu insanları ve daha da önemlisi beni kendine çeken neydi? Niçin bir gazete gördüğümde sayfalarına göz gezdirmek istiyordum sahi? Neden Ankara veya Amerika'da oturan bir politikacının ne konuştuğunu bilmek gereği hissediyordum? Bir futbol muhabbetine katılırken veya dünya siyasetiyle ilgili bir konuşmaya kulak kabartırken durumum farklı mıydı acaba?

Bana bu ve benzeri davranışlarımın sebebi sorulsa cevabım hep aynı olurdu herhalde: "Hiç, merak ettim de!" Demek ki beni bütün bunlara sürükleyen merakımdı ve bu merak duygusu kendimi bildim bileli bende vardı. İşte bu merak etme duygusu benimle birlikte var olageldiğine ve ben de onsuz olamayacağıma göre benim de onu kullanmam gerekli. Ama nasıl? Dünyanın benden uzak yerlerinde olan, doğrudan benimle ilgili olmayan olayları öğrenmek için mi? Yoksa hangi futbol takımının hangisini yendiğini bilmek için mi? Elbette hayır. Peki öyleyse?

Öyleyse günlük olaylar veya haberler ve benzeri gibi, özel bir olayı içeren ve istinaî olan, beni içine almayan haller üzerinde merak duygumu köreltmemeliyim. Bana verilmiş, fıtratıma yerleştirilmiş olan bu duygumu bana onu verenin istediği gibi, veriliş amacına uygun olarak kullanmalıyım. Yani ben kim olduğumu, niçin var olduğumu, bu kâinatın niçin var olduğunu, bu kâinatı ve içindekileri ve beni yaratanın tüm bunlarla bana ne söylediğini merak etmeliyim herhalde. Çünkü ben umumî olan, bütün mahlûkatı ilgilendiren, bütün kâinatı ve beni içine alan, her birimizi kulluk noktasında birbirimize dost ve kardeş yapan doğru haberler almak istiyorum. Ve madem merakla bilmek istemek insaniyetin gereğidir, ben de kendimi tanımak ve bilmek istiyorum. Hakikatimden haber almak istiyorum.

  10.05.2004

© 2021 karakalem.net, Murat Kazancı
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut