Ey nefsim!. Bil ki.. – 8

- Kuantum fizikçisi: “Her şey aynı anda mümkündür” diyor.
Peki, bu kaotik ortamda düzen nasıl sağlanıyor?

- Metafizik âlem, fizik âlem olmadan da vardır. Fizik âlem, metafizik âleme mahkûmdur.

- İnsanın en özel yeteneği, farkı fark edebilmesidir.

- Marifet tabakasız, tanımak perdesiz, muhabbet de penceresiz olmaz.

- Söylediğimiz sözlere dikkat edelim, bir süre sonra düşüncelerimiz oluyor.
Dimağımızdan imbik imbik süzülen düşüncelere dikkat edelim, duygularımız oluyor.
Bizi ifade eden taşıya geldiğimiz duygulara dikkat edelim, davranışlarımız oluyor.
Eylemlerimize dönüşen davranışlara dikkat edelim, alışkanlıklarımız oluyor.
Alıştığımız ve değer verdiğimiz şeylere dikkat edelim, karakterlerimiz oluyor.
Mizaç ve huylarımıza dikkat edelim, kaderimiz oluyor.

- Ey nefsim!.
Şu üç kanunun numuneleri senin yanı başındayken sakın o hakikatlerden gafil olmayasın:
KADER kanununun varlığına delil, insan fıtratıdır.
KAZA kanununun varlığına delil, cüzi iradedir.
ATÂ kanununun varlığına delil, insandaki vicdandır.

- Vicdansız olan ‘vicdan’ değil, nefis ve enedir.

- Evrendeki meleklerin insanın ruh binasındaki muadili vicdandır.

- Yedi kat göğün insandaki karşılığı; dimağın (düşüncenin) yedi mertebesidir.

- Eğer ruhumuz ten elbisesi giymeseydi, coşku ve hayret arasında sıkışır kalırdı.

- Mağdur ile mazlum aynı şey değildir.

- Şu ülkede herkes sorunlu, çünkü herkes sorumlu…

- Bu ülkede çalışan adamın çalışmadığının eksikliği hemen hissediliyor da,
Tembel adamın çalışmamasının eksikliği hiç hissedilmiyor.

- Hâlihazırdaki hastalığımız, yaşamayı okumaya tercih etmek alışkanlığıdır.

- Şüphesiz ki, bilginin imana faydası vardır. Ancak iman, bilgi değildir.
Bilgi ötesi bir bilmenin adıdır iman.

- Muhabbetin fazlası her zaman yakar.

- Dünyaya yakın olanın gölgesi olmaz.

- Cennet- i âlâ da her insan bir elçidir, Hâlık’tan mahlûka akan…

  26.03.2011

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut