Emir Maddeye Dönüşünce – 2

İNSANIN DÜNYASINI,
NİSBÎ hakikatler çepeçevre kuşatmıştır.
Bu dünyaya ait olup ta,
Doğruluğu veya yanlışlığı yüzde yüz ispatlanmış,
Ve herkes tarafından kabul görmüş,
Tek bir dünyevî olgu yoktur. [1]
Güzelliğin dereceleri,
Çirkinlik sayesinde fark edilebilir.
Sırtını çirkinliğe dayamış güzellik mertebeleri sayesinde,
Böyle bir hakikat vücut bulabilir.
Cemâl denen uhrevî hakikati bu sayede kavrayabiliriz..
Sıcaklığın dereceleri,
Soğuğun müdahalesi sayesinde anlaşılabilir.
Nihayet ışık karanlığın,
Lezzet elemin,
Sağlık da hastalığın varlığında bilinebilir. [2]
İlahi emirlerin maddeye dönüşmesindeki,
Belki de en önemli sebeplerden biridir bu;
Nisbî hakikatler insan tarafından algılansın,
Ve mutlak hakikatler böylelikle idrak edilebilsin.
Zira, insanda idrak çok önemli bir pusuladır. [3]
Yaratıcının sonuçları yaratmak için,
Sebeplere veya başka bir şeye ihtiyacı yoktur.
Fakat,
Yaratıcısını tanımakla ancak mânâsını bulan,
Ve öte âlemlerde,
Kendisine sonsuzluk iksirini sunacak açılımları,
Bu sayede kazanacak olan insanın,
Sebeplerle sonuçların arasındaki ilişkilere ihtiyacı vardır.
Allah'ın varlığına dair emâreler,
Allah'ın kanunları merak edilerek delillendirilir.
Emir maddeye dönüşünce,
Her şeyin sonlu olduğu bir evrende,
Sonsuz olan Yaratıcının varlığı bilinebilmektedir.. [4]Dip Notlar:

[1] Schördinger’in Kedisi /Alev Alatlı

[2] Ölümcül Hastalık Yoktur – I / Aykut Tanrıkulu

[3] Büyük Proje – 2 / Aykut Tanrıkulu

[4] İhlas Suresi’nin Getirdikleriyle Gidenler / Aykut Tanrıkulu

  24.06.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut