Emir Maddeye Dönüşünce – 1

Dünyanın en kalabalık ülkesi mâlum, Çin.
Doğal olarak en kalabalık ordu da onlarda bulunuyor. [1]
Yaklaşık 3 milyon askere sahipler. [2]
Çin ordusunun başkomutanı,
Tüm ülkedeki askerlerine hitaben:
“Sağaa dön!.” diye ani bir komut verse,
O emirle birlikte milyonlarca asker,
Bir anda yönünü o tarafa döndürüverir..

*

Bayramlarda,
Stadyumlarda binlerce öğrencinin,
Karşı tribünlerde,
Değişik görüntüler oluşturmak üzere,
Çift yönlü pankartları indirip kaldırdıklarını hepimiz biliriz.
Ne kadar hoş manzaralar oluşur.
Taşınan her bir panonun yüzeyi ne kadar küçükse,
Ya da diğer bir ifadeyle,
Pano sayısı ne kadar çoksa,
Büyük resim de o kadar gerçekçi ve net olur.
Yani piksel değeri o derece yükselir.
Oysa,
Aynı büyüklükteki tekparça bir levhayı,
Aynı netlikte oluşturmak ve yekpare indirip kaldırmak,
Çok daha güç ve zordur..
Madde küçülüp inceldikçe,
Daha alt seviyelere inildikçe,
Madde maddelikten çıkarak,
Yerini enerji değiş tokuşlarına bırakır.
Teşbihte hata olmasın,
Küçük bir düdüğün komutsal tahrikiyle,
Koca koca manzaralar kolayca oluşuvermeye başlar..

*

Evreni, her gün tıpkı televizyon seyreder gibi seyrederiz.
Nasıl ki vericiden yapılan bir yayın,
Radyo dalgaları vasıtasıyla,
Televizyon tarafından alınıyor ve görüntülere dönüşüyorsa,
Evrendeki hareketler de öylece oluşur.
Şayet yayın yoksa, görüntüler de olmaz.
Önce yayın yapılır,
Sonra televizyonda görüntüler meydana gelir.
Ekrandaki görüntüler,
Birbirinden farklı karelerin,
Ardışık bir ilişkiyle akması sonucunda oluşur.
Evrende gözlediğimiz maddenin hareketi de,
O minvalde bir akışla vücuda gelir.
‘Kâinat ekranı’ndaki görüntüler;
Birbirinden bağımsız,
Ancak bir önceki karenin bir sonraki ile uyum içinde olduğu karelerin,
Peş peşe ve süratle yaratılması ile inşa edilir.
Kader canibinden gelen ilmî bir emirle,
(Ki bu, patlayan bir flaşa benzetilebilir),
Zerrelerden mürekkep bir âlem,
Koşar adım hayat sahnesinde poz vermeye başlar.
O an,
Patlayan bir volkandan püsküren lavların,
Yüzeye çıkınca katılaşması gibi donuverir madde.
Kaskatı kesilir.
Bunu,
Yeni bir emrin yepyeni versiyonları takip eder.
Birbirinin aynı olmasa da gayrı da olmayacak şekilde yaratılan,
Bağımsız levhalar,
Ardı ardına gelir ve gider.
Böylelikle hayatta kalırız.
Bir tohum sümbüllenerek böylelikle ağaç olabilir.
Değilse bırakalım hayat bulmayı,
Vücuda gelmemiz bile imkansızdır.
Her an, ardışık bir yaratılmayla var ediliriz.
Madde erir, olur emir.. [3]
Madde ile emir O’nda (c.c) bitişir..
Kader senaryosundan hayat sahnesine bir geçiştir ‘her an yaratılma’.
Tabir caiz ise;
Önce şimşek çakar,
Çok sonra madde canibinde sesi duyulur.
Âlem,
İçinde hepimizin ve her şeyin bulunduğu,
Muazzam ve çok boyutlu bir ekran gibidir.
Adeta, bir ‘nur televizyonu’na benzer. [4]
Allah’ın her an tekrar tekrar yaratması,
İnsanların konuşurken,
Havaya ektikleri kelimelerin inşasından çok daha kolay bir fiildir.
Onun için,
O (c.c): “..Ol! der, o da oluverir..” [5]
Biz de olup bitenleri “Oku!”r dururuz..

*

Sebepler, Kudretinin (c.c) önünde perde,
Atomun altında bulunur partiküler zerre,
Zerre erir, o da olur emre esîr [6] pelte.
Kıvamı çamur gibidir minicik bir emir,
Kozmik uyumla başlatır tek patlama yeter.
Emir demiri keser, giydirir ona münasip şekil.
Sayha sayha, sayfa sayfa her şey,
Su üstüne yazılmış yazıymış meğer.. [7]
Küçük bir imlâsıyla,
Birleşir yerle gök arası.
Maddeden zerreye..
Zerreden esire..
Esirden emire..
Dalga cenâhıdır kâinatın,
Emir maddeye dönünce,
Akar her şey mânâya..
Âlem’de her an ‘Kün’den ‘İkrâ’ya,
Dalgalanma ve titreşim sergilenir, [8]
Döner dururuz biz de hayret fezâya.. [9]
Akar dururuz mutlaka öte yakaya..Dip Notlar:

[1] Şu anda, dünyanın en kalabalık ve en büyük kara askeri işgücüne sahip ülkesidir Çin.
3 milyon civarında askere sahiptir..
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 163

[2] Dünyanın en büyük 10 ordusunun listesi:
1- Çin: 2.250.000 asker.
2- Amerika Birleşik Devletleri: 1.426.713 asker.
3- Hindistan: 1.325.000 asker.
4- Kuzey Kore: 1.106.000 asker.
5- Rusya: 1.037.000 asker.
6- Güney Kore: 687.000 asker.
7- Pakistan: 619.000 asker.
8- Türkiye: 514.850 asker.
9- Vietnam: 484.000 asker.
10- Mısır 450.000 asker.
İndependent Gazetesi (Economist Intelligence Unit: Turkey 2007 p.23)

[3] Gökçekimi / Mücahit Bilici

[4] Nur Televizyonu / www.1111.karakalem.net / Aykut Tanrıkulu

[5] “..ol der, oluverir..”
Yasin suresi / 82,
Meryem suresi / 35

[6] Madde-i esîriye:
Esir maddesi.
Kainattaki boşlukları dolduran,
Havadan hafif olup ısı ve ışığı nakleden cevher.
Entropi.

[7] Su Üstüne Yazılmış Yazı / Muhyittin Şekur

[8] Tesir-i Hakiki I-II-III-IV / www.karakalem.net / Aykut Tanrıkulu

[9] “Yedi göğü kat kat yaratan O’ dur.
O Rahman’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin.
Haydi çevir gözü (semaya), görebilir misin bir çatlak?..”
Mülk suresi / 3

“Üstlerindeki semaya bakmadılar mı ki,
Biz onu nasıl bina etmişiz ve donatmışız da hiçbir gediği yok?..”
Kaf suresi / 6

  17.06.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut