Değerlendirme: Kur'an Okumaları 2 - Metin Karabaşoğlu

Mustafa Atalay

YOLCULUK KALDIĞI yerden devam ediyor…

Her eser ilk önce insanın eline tutunarak, sonra ise yeni bir heyecanla gözlerden gönüllere uzanan bir yolda akıp gider. Bitimsiz bir lezzetin tadı böylece damaklarımızda eşsiz bir armoni oluşturur. Kelimeler yüreğimize değdikçe bir şeyler kıpırdanmaya başlar ve yolcu olduğumuzu büyük bir heyecanla yeniden görmeye başlarız.

Kur’an Okumaları birinci kitaptan alınan incilerle vahyin kapağına her dokunduğunuzda tuhaf bir haleti ruhiye içinde oluyorsunuz. Ayetler bir parça olmaktan öte ete kemiğe bürünüp sizlerle muhabbet eden bir bütünlüğe bürünüyor. Sureler diğer surelerle konuşurken, kıssaları kendi aralarında fısıldaşırken buluyorsunuz ve Kur’an’ın size her an yeniden iniyormuşçasına dokunması böylece gerçekleşmiş oluyor.

Karabaşoğlu zarif üslubu ile sizleri hayatın damarlarına bırakıyor ve kalbinize doğru çıktığınız yolculuk da üzerinize bir otorite kurmuyor. Her yol başında ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunarak kararı sabırla vermenizi bekliyor. Bundan olsa gerek devam ettiğiniz her satırda yaşanmışlığın izlerini bulduğunuz gibi, hayatın kendisini de, hatta kendinizi de görebilmenin huzurunu yaşıyorsunuz.

Kur’an okumalarına dair bu ikinci kitap, sunuş kısmında yer alan üçüncü kitap müjdesiyle okuru karşılıyor. Eksik kalan ve tamamlanmasını beklediğiniz nice soru(n)un satırlara düşeceğini duymak garip bir heyecan veriyor size. Bu heyecanla yazarın yazamadıklarıyla karşılaşmak sizi daha mutlu kılıyor. Zira ayetlerin Karabaşoğlu’nun yüreğinde ne anlama geldiğini ve en azından üzerinde yoğunlaşmadığı ayetlere dair sözü sükûta erdirdiğini öğrenebiliyorsunuz. Bu durumu ise okuruna bildirecek içtenlikte görmek, yazarı, okuyucu gözünde daha güvenli bir konuma/ dostluğa getiriyor.

Sunuş kısmından devam edersek, burada kitabın “celal” vasfına sahip olduğunu belirtiyor yazar ki eserde buna rastlayabiliyorsunuz. Yazar, bu durum hakkında sunuş kısmına şu notları düşüyor: “…küfrün kendini ilhad sûretinde sunduğu hastalıklı bir zeminde, âyetlerden hissemize, müjde ve cemâl yüklü âyetlerden önce, uyarı ve celâl âyetleri düştü. Hele, Kur’ân’ı dahi bir dünyevîleşme projesinin âletine dönüştürme istidadı taşıyan çabalar karşısında, kalbimiz ve lisanımız herhalde ‘celâllenme’den duramazdı. Yine de, yer yer keskin tahliller ile ortaya çıkan bu celâl halinin, cemal boyutu atlanmamış bir üslupla dengelenebilmiş olduğunu ümit ediyor[uz]…”

Eserimiz ilk kitap gibi dört bölümden oluşuyor: “Kur’an Okumasına Giriş” bölümü dışında “Kıssalarla Gelen, Kur’an Ülkesine Kısa Yolculuklar ve Kısa surelerle” bitimsiz bir iklimin her meyvesinden yine okuyucuya bir parça tattırmaya çalışıyor.

İçerik olarak dolu dolu yine… Yusuf, Şuayb, Musa, Ashab-ı Kehf kıssaları; tevhid, şirk, dava, nifak, gurur gibi kavramları; Kadr, Zilzal, Fil, Kureyş, Duha, İhlâs gibi kısa surelere dair açılmış sedefleri bulabilirsiniz eserimizde.

Risalelerin eser üzerindeki rolünü ilk kitapta da bahsettiğimiz için yine üzerinde durmak bir tekrar olacaktır. Fakat şunu söylemeden geçmemek gerekir ki, Risaleler ile Kur’an arasında yazar oldukça güzel bir birlikteliğe imza atıyor. Böylece Risalelerin anlam katmanlarından Kur’an vadisine uzanan yolda bu eserlerin bir rehberlik misyonunun olabileceğini görebiliyoruz. Ki bu bakış açısını daha yakından görmek isteyenlere yazarın Risale okumaları üzerine yazdığı eserleri hatırlatabiliriz.

Son olarak yine bu kitapların vahyi okumada ve yaşamada bir aracı rolünde olduğunu ve vahyin muhatabını merakla beklediğini hatırlatmak isteriz.

Kur’an Okumaları 2

Metin Karabaşoğlu

Nesil-Karakalem Yayınları

228 sayfa


* http://www.kitaphaber.com.tr/detay.php?id=858-kuran-okumalari-2-metin-karabasoglu

  12.04.2012

© 2021 karakalem.net, Mustafa Atalay
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut