Değerlendirme: Kur'an Okumaları - Metin Karabaşoğlu

Mustafa Atalay

HERHANGİ BİR kitabı okumanın bir ön hazırlığı, yol haritası var mıdır?

Kimine göre yoktur, kitaptır açılır ve okunulur sadece. Kimine göre ise elbette okumanın bir ön hazırlığı olmalıdır. Zira okumanın hakkı ancak kitapta önemli görülen bazı yerleri not etmek, bu yerleri başka kaynaklardaki bilgilerle karşılaştırmak ve gerek görülürse zaman zaman geri dönülerek kitabı bir bütünlük içerisinde yeniden gözden geçirmek vs. olarak verilebilir.

Normal bir kitaptaki bu ön hazırlığı ve rehberlik misyonunu Vahyin kapağını kaldırmak istediğimizde Kur’an okumaları /günlükleri/notları isimleriyle sunulan eserler üstlenir.

Bu eserlerin genel amacı okuyucuyu vahyin sıcak iklimine getirmek ve satır aralarına dair okumalar yapabilecek bir düşünce dünyasının temelini oluşturmaktır. Bu anlamda teorik olmaktan öte genellikle pratik bir çizgide, hayata dönük çıkarımlara yer verilir.

Bu tür eserlerin meal ve tefsirlerden ayrılan yönü hem belirli ayetleri ele alarak daha spesifik olması, hem de günümüze daha açık dokunması/seslenmesi diyebiliriz. Bu yönden sağlam bir zihni sorgulamalarla oluşan eserler, okuyanların da zihinlerinde farklı kapılar aralayacak ve vahyin hayata dokunması bu şekilde gerçekleşmiş olacaktır.

Bu eserlerden biri olan Metin Karabaşoğlu’nun kaleme aldığı “Kur’an Okumaları -birinci kitap-” okuyucularını vahyin satırları arasında saklı mana denizine doğru bir yolculuğa davet ediyor.

Bu yolculuğa ilk olarak “nasıl Kur’an okumalıyız” sorusu üzerinden bir girişle başlayan yazar; zihni ve bedeni temizlikten, niyete; dinlemekten, susmaya ve tertil üzere okumaya kadar vahye hazırlık aşamalarını ayetler üzerinden ele alıyor. Böylece Vahye yaklaşırken gönlümüzü açan anahtarları daha başta elimize tutuşturmaya başlıyor.

Eser, “Kur’an Okumasına Giriş” bölümü dışında “Kıssalarla Gelen, Kur’an Ülkesine Kısa Yolculuklar ve Kısa surelerle” bitimsiz bir iklimin her meyvesinden okuyucuya bir parça tattırmaya çalışıyor.

Karabaşoğlu genellikle ayetlerin anlam derinliklerine Risale-i Nur perspektifinden bakarak salt metinci bir çizginin dışında ayat-ı hadisat/kainat/insan pencerelerinden de okuyucusuna bakış açıları sunabiliyor. Bunu ayetleri zorlamadan, esmalarla birlikte kolaylaştırıcı ve kavramsallaştırıcı bir şekilde yapabildiğini görüyoruz.

Ayetleri yorumlama hususunda hakikatin hatırını ön planda tutan Karabaşoğlu; Vahyi eğip bükmeden, kavramları aslına rücû ederek, ayetleri bağlamından koparmayıp bir bütünlük içerisinde yüreğine düşenleri paylaşıyor. Böylece mana dairelerini genişletip ezvac-ezdad bütünlüğünden de aldığı destekle, okuyucuya ayetleri/ sureleri/ kıssaları bugünle okuyabilmenin yöntemini örneklemeler üzerinden sunabiliyor.

Eserde Meryem, İbrahim, Lokman, Adem, Musa, Nuh gibi bir çok kıssaya dair bazı okumalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca İman-hicret- cihat kavramlarına, gözlerin korunmasına, kız çocuğu ölümlerine gibi günümüze düşen sorunlar ayetler üzerinden ele alınıyor. Ve son eser Kevser, İhlas, Tebbet, Felak, Nas gibi kısa sürelerin anlam katmanlarında ince ve derin bir yolculuğa çıkarıyor okurlarını.

Kitabın sonunda son söz niyetine bir de öğüt yer alıyor. Yazar bu kitapla vahye yaklaşma, onunla dertleşme, muhabbetleşme yollarını sunarken okuyucusunun sadece burada kalmasını istememektedir. Bu eserleri okuduktan sonra Vahyin satırlarını bekletmek, elbette zamanla bu eserleri de amacından uzaklaştıracaktır. Bu yüzden yazara göre, üretilmiş bilgilere sahip çıkmak, yeni üretilecek bilgiler için bunları bir araç olarak kabul edip amaca yönelmek, kitabın kapağını kapatan her okur için bir ödev ve sorumluluk olarak görülmelidir…

Kur’an Okumaları

Metin Karabaşoğlu

Nesil Yayınları

188 sayfa


* http://www.kitaphaber.com.tr/kuran-okumalari-metin-karabasoglu-k828.html

  12.04.2012

© 2021 karakalem.net, Mustafa Atalay




© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut