*Bu sayfa, değişik arkadaşlarımızın Risale-i Nur'dan aldıkları derslerden hareketle yazdıkları yazıları paylaşmak amacıyla tasarlanmıştır.

Ders Notları – Kastamonu Lahikası

BU SAYFA, değişik okuma gruplarının gerçekleştirdiği müzakereli Risale okumalarını paylaşıma açmak ve de daha genişóonlineóbir müzakereye imkân sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bilvesile, (1) müzakere edilen bahislerin anlam ve çerçevesini buraya aktarılan notlarla sınırlı görmediğimizin, (2) ‘Ders notları’ndan her birinin, bu notu yazan kardeşimizin ilgili ders müzakeresinden kendi aynasına yansıyanı aktarıyor olduğunun bilinmesini önemle ve öncelikle rica ediyoruz.

  15.01.2004

© 2021 karakalem.net, Murat Kazancı

Kastamonu Lahikası, Sf.117-118Murat Kazancı 28.09.2000

İnsanlığımız gereği çevremizdeki her şeyle fıtraten alakadarız. Dünyanın durumu nedir, Alemin hâli nasıldır, Siyâset çevrelerinde neler olup bitmekte, vesâireyi merak ediyoruz da bu alâkadarlık gerçekten meraka değiyor mu? Bu merakımızı gidermiş olmak bizim şahsi dünyamızda ne gibi olumlu gelişmelere vesile oluyor? Çok bedbaht bir asrın insanlarıyız. Esas amacımız, herhalde bu geçici ve fâni ömrümüzü bek...

Kastamonu Lahikası, Sf.113-114Murat Kazancı 16.08.2000

Hepimiz masum olarak bu dünyaya gönderiliyoruz. Ve bu hal çocukluğumuzun en belirgin özelliği olarak sürüyor. Gençlik yıllarında imtihanımızın başlaması ile tercihler de yapmaya başlıyoruz. Bu tercihlerimiz ise masumiyet halimizin hangi ölçüde devam edeceğini belirliyor. İmtihandaki tercihlerini doğru kullanan peygamberler masumiyet ve saflığın sembolü olmuşlar. Ve bu hal insanlık tarihi boyunca iman ve Kur...

Kastamonu Lahikası, Sf.103Murat Kazancı 09.06.2000

Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi, vak-tinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakikatlere birer işaret ederiz. Birincisi: Kardeşlerimizden birisinin namaz tes-bihatında tekâsül göstermesine binaen dedim: Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Mu-hammediyedir (a.s.m.) ve Velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikati...

Kastamonu Lahikası, Sf.107Murat Kazancı 04.03.2000

Bu ahir zamanın en dehşetli manevi hastalıklarından birisi, insanlara dünyayı âhirete bile bile tercih ettirmesidir. Kırılacak bir cam parçasını bâki elmaslara tercih etmek gibi bir divânelik hali yaşanmakta. Gerçekten de insan göz göre göre böyle birşeyi nasıl yapıyor? Hepimiz insan olduğumuz cihetle nefis taşıyoruz. Nefis dediğimiz duygu bize fıtraten verilmiş. Bizim hayatı sevmemizi, muhafaza etmemiz...

Kastamonu Lahikası, Sf.106Murat Kazancı 03.03.2000

‘Bitip giden şeyler sevilmez’ diyor tevhid dininin peygamberi Hz. İbrahim. Evet, gerçekten fani olan şeyler hakiki sevilmiyor. İnsan olduğumuz cihetle hepimiz baki olanı sevmek ve bekayı istemek üzere programlanmışız. Fıtraten kendisine verilmiş nefsini yanlış tercihlerle nefs-i emmareye dönüştüren ehl-i dünya, baki zevkleri ve lezzetleri fani şeylerde arıyor. Hazır anın hazır lezzetleri peşinde koşuyor....

< !--#include file="inc/nav.asp" -- >


© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut