Evrilmek değil Yücelmek – 2

İNSANLARIN NAZARINA,
SONSUZ hayata dair etraflı ipuçları,
Sökün edip durmaktadır..
Bu hakikatin varlığı,
Bazı insanları derinden(!) yaralamıştır.
Özellikle peşin hükümlüleri..
Dahası, bu onları tedirgin etmiştir.
Evrim safsatasının arkasında da,
Böyle bir rahatsızlık hissi vardır.
Tavus kuşunun desenlerine bakmak,
Charles Darwin’i acayip rahatsız ediyordu.
Günlüğüne öyle yazmıştı.. (1)
Ölüm çelişkisini,
Bütün çıplaklığı ile içinde barındıran bir evrim teorisi,
Nasıl bir mükemmelleşmedir?
Hem mükemmel mutasyonlardan bahsedeceksiniz,
Üst fonksiyonların eklemlenmesinden dem vuracaksınız, (2)
Fakat her defasında iş başa dönecek ve hiç olacak!.
Oysa,
Tekamül kanunu vardır ve an be an gözlenmektedir.
Bu konuda bir çatışma yoktur.
Kavga, evrensel kanunun sonuçları üzerinde olmaktadır.
Bu bir evrilme midir,
Yoksa tekamül mü..
Neden her şey durduk yerde gelişmektedir,
Mükemmele doğru gidip durmaktadır?
Sonsuza yönelmiş istek ve arzularımızın kaynağı nedir?
Evirip çevirmeden bunların cevapları aranmalıdır..
Tavus kuşunun desenlerine bakmak,
Sizi rahatsız ediyor mu, etmiyor mu..
Mesele budur..

*

Madde hareket ederken veya şekil değiştirirken,
Olayın içinde yer alır,
Kendisini ondan soyutlayamaz.
Hiçbir maddî silsile ezelî değildir.
Çünkü ‘imkan’ bırakmaz..
İmkan bulamayan,
Yani kendi başına oluşlara giremeyen bir şeyse,
Varlık âleminde boy gösteremez.
Madem ki hiçbir şey kendi başına var olmadığı halde,
Bu kainat varlıklarla ve var oluşlarla doludur.
Öyleyse her bir şey ‘hudus’ tur.
Yani ‘sonradan olma’dır.. (3)
Samed olan Allah (c.c),
Maddenin sonsuzluğunu reddeden ‘imkan’ ve
Türlerin birbirini doğurması vehmini bertaraf eden ‘hudus’ hakikatini,
Her şeyin cephesinde damgalamıştır.
İşte bu, ‘Samediyet mührü’dür.. (4)
Her bir mevcut,
Haliyle ‘Hüvallahü ehad’ derken, (5)
Endamıyla da ‘Allahüssamed’ (6) gerçeğini ilan etmektedir..
Kabuğunu çatlatma çelişkine katlanamayan bir tohumun,
Ağaç olduğu hiç görülmüş müdür? (7)
Canlılardaki gelişme,
Evrilme değil tekamüldür..
Evrim teorisinin açıklayamadığı ölüm çelişkisi de,
Hiçlik değil,
Bekâ aşkının dile geldiği bir yücelmedir..Dip Notlar:

(1). Canlılardaki tasarımları,

Kör tesadüfle açıklama çabasındaki Darwin,

Tavus kuşunun tüyleri hakkında,

Günlüğüne şu yorumu yapmıştır:

“Bir tavus kuşunun kuyruğundaki tüyün görünümü,

Ne zaman bakacak olsam beni hasta ediyor..”

Darwin, F. (Ed), Letter to Asa Gray, dated 3 april 1860, The Life and Letters of Charles Darwin,

John Murray, London, Vol. 2, syf: 296, 1887;

1911 Edition, D. Appleton and Company, New York and London, Vol. 2, syf: 90 – 91

(2). A.g.e.

(3). Muhakemat / 3. Makale / 1. Maksad / syf: 125 / Bediüzzaman S. Nursi

(4). İhlas Suresinin Getirdikleriyle Gidenler /

www.karakalem.net / Aykut Tanrıkulu

(5). İhlas Suresi / Ayet: 1

(6). İhlas Suresi / Ayet: 2

(7). Dar Kapıdan Geçmek / Senai Demirci

  25.02.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut