“Seninle dedikodu yapan, senin de dedikodunu yapar.”

--Bu İrlanda atasözünü yaban sözü diye yabana atmamalı, kulağa küpe yapmalı.

Kullanıcı 
Şifre
 

Ümit çiçeği
–Metin Karabaşoğlu

[*4.558 yazı içinden]

 Denemeler
Babalara övgüMetin Karabaşoğlu 23.05.2004

KADINLIK DURUMUNU ‘dişi’liğe indirgeyip insan olarak, eş olarak ve anne olarak kadını âdeta yok sayan çağdaş uygarlığın eşine az rastlanır bir pişkinlikle İslâm’ı sürekli ‘kadını ikinci sınıfa iten din’ olarak itham altında tutması, yaşadığımız çağın en yaman çelişkileri arasındadır. Gelin görün ki, bu çelişki zihinlerdeki hükmünü ve söylem olarak iktidarını koruyor. Ve b...

Aşkın ÖlümüMetin Karabaşoğlu 02.01.2004

Gitgide daha fazla insanın dünyasında aşkın öldüğü bir zamanda yaşıyoruz. Kimileri, şehvetle aşkı karıştırıyorlar. Karşıdakini bir ‘insan’ olmaktan ziyade, bir beden, hatta elde edilecek bir ‘av’ olarak görenler zuhur ediyor. Bu ise, aşkı öldürüyor. Çünkü aşk ruhların beraberliğidir; bedenlerin değil...

Tesettür Bahsinde UnutulanMetin Karabaşoğlu 16.08.2001

Yaşadığımız ülkede, yetmiş küsur yıldan beri, yönetime hâkim olan zümrenin tesettürsüzlük yönünde bir teşvik ve hatta dayatmasının; tesettür yönünde ise bir sakındırma ve hatta zecrî müdahalesinin olduğunu söylemek, zor değil. Ninelerimizden işittiğimiz bizatihî yaşadıkları tecrübelerden bugün tesettür karşısında yaşananlara kadar, bu vâkıayı izah sadedinde ortaya konabilecek bir dizi örnek hadise mevcut. ...

Kadınlar, Dikkat!Metin Karabaşoğlu 25.07.2001

Bir 'erkek hareketi' olarak feminizmin kadına verdiği zarar onu erkekleştirmesi, erkeğe verdiği zarar onu kadınlaştırması, aileye verdiği zarar taşları yerinden oynatması, çocuklara verdiği zarar onları 'babalaşmış anneler' ve 'anneleşmiş babalar' ile yüzyüze getirmesidir. Rabb-ı Rahîm'in çok hikmetler ile koyduğu ve birbirini tamamlar nitelikteki farklı özellikler, feminizmin elinde bir rakibe dönüşmüş; so...

Aşk Asla YetmezMetin Karabaşoğlu 07.07.2001

Bir işin gerek şartı aynı zamanda yeter şart olmadığı gibi, parça da bütün değildir. Gelin görün ki, insanoğlu çoğu kez gerek şartı yeter şart zanneder ve çoğunlukla parçayı bütünle özdeşleştirir. Zira, bir iş gerek şart olmaksızın gerçekleşmez ve bir bütün parça tamam olmadan bütün olmaz. Ve bu durum, dikkatlerin kendisi olmadan sonucun gerçekleşmediği 'gerek şart' ile kendisi olmadan bütünün yarım kaldığı...

Aşı TeorisiMetin Karabaşoğlu 10.06.2001

Bir seraya giden ve evine serada yetişmiş çiçekler alan insanların başına sıklıkla gelen bir olay vardır. Serada, dışarının karından, soğuğundan, fırtınasından azade bir vaziyette yetişmiş, ayrıca kendilerine özel gübreler verilmiş çiçekler insanı hayranlığa sevkeder. Mümkünse, o çiçeklerin hepsini evine taşımak ister. Lâkin, maddî imkânının elverdiği ölçüde, bir, iki, üç, beş çiçek alıp evine döner. Sonras...

UkdelerMetin Karabaşoğlu 28.05.2001

Otuzyedi yıllık hayat serüvenim boyunca edindiğim tecrübelerin ışığında çıkardığım hayat derslerinden biri, 'Kabiliyetten korkma; zaaftan kork!" şeklindedir. Hayat yolculuğumdaki rehberliği için kendisine teşekkür ve dua borçlu olduğum sevgili üstadımın "Acz muhalefetin menbaıdır" ve "Haklı adam insaflı olur" şeklindeki tesbitleriyle de paralellik arzeden bir hayat dersidir bu. Kabiliyetli olduğumuz noktada...

‘Olan’la ‘Olması Gereken’ ArasındaMetin Karabaşoğlu 18.05.2001

Olumsuz durumlarla yüzyüze gelindiğinde, insanların, üç ayrı türde tepki verdiklerini görüyorum. Bir grup insan, durum budur ve bunun değişmesi mümkün değildir diye düşünüp, mevcut olumsuzluğa teslim oluyor. Bir diğer grup, durum budur diyor ve bunun değişmesi için sebepler dairesinde çıkış yolları arıyor ve bulamayınca da ye'se düşüyor. Bir üçüncü grup, durumu görüyor, bu duruma dair sebepler dairesinde ha...

Mum Dibini IşıtmazsaMetin Karabaşoğlu 16.04.2001

BUGÜN KENDİSİ EHL-İ DİNDEN OLAN, hatta tüm mesaisini bu yolda sarfeden birçok insanın çocuklarının, aynı yolun yolcusu olmadığı bir vâkıadır. Aynı şekilde, ehl-i din olmaya karar vermiş gençlerin önemli bir bölümünün, dine hayatlarında öyle çok da yer vermeyen ailelerden geldiği görülmektedir. Bu iki zıt manzara, herkese cüz'î irade verildiğinin, sonuçta herkesin kendi tercihinden sorumlu olduğunun açık bi...

Salavâtın Bir SırrıMetin Karabaşoğlu 08.04.2001

O, önce kendine karşı nebî ve resuldür Resul-i Ekrem (a.s.m.). Sonra, kendisini unutmaksızın, bilakis kendisiyle birlikte, ailesine resuldür. Sonra, kendisini ve ailesini ihmal etmeksizin, tüm insanlığa resuldür.

< !--#include file="inc/nav.asp" -- >


© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut