Kuranla Yaşayanlar

Kurtuluşun tek yolu

RESÛLULLAH ALEYHİSSALÂTU vesselamın vefatından sonra bir gün, Hâris el-A’ver mescide uğramıştı. Gördü ki, insanlar Kur’ân’la hemhal olmayı ve zikrullahı terkedip dünyalık konulara dalmış, konuşuyorlar.

Haris el-A’ver, çıkıp Hz. Ali’ye gitti ve onu durumdan haberdar etti.

Hz. Ali, Hâris’e:

“Doğru mu söylüyorsun, öyle mi yapıyorlar?” diyerek verdiği haberi teyid ettirdikten sonra, şöyle dedi:

“Ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işittim: ‘Haberiniz olsun, bir fitne çıkacak!’

Ben hemen sordum: ‘Bundan kurtuluş yolu nedir yâ Rasûlallah!’

Buyurdu ki: ‘Allah’ın Kitabıdır. Onda sizden öncekilerin haberi, sizden sonra gelecek fitneler ve kıyâmet ahvâli ile ilgili haberler vardır. Ayrıca sizin aranızda cereyan edecek hallerin de hükmü vardır. O, hak ile bâtılı ayırdeden ölçüdür. Onda herşey ciddidir, gayesiz bir kelâm yoktur. Kim akılsızlık edip ona inanmaz ve onunla amel etmezse, Allah onu helâk eder. Kim onun dışında hidâyet ararsa Allah onu saptırır. O Allah’ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir. O, dosdoğru yoldur. O, kendine uyanı hevaya uymaktan, kendisini okuyanı delilleri birbirine karıştırmaktan korur. Alimler ona doyamazlar.

Onun çokça tekrarı usanç vermez, tadını eksiltmez. İnsanı hayretlere düşüren yönleri son bulmaz, tükenmez. O öyle bir kitaptır ki, cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar:

‘Biz, hiç duyulmadık bir tilâvet dinledik. Bu doğruya götürmektedir, biz ona iman ettik.’77

Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla amel ederse ücrete mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Ey A’ver, bu güzel kelimeleri öğren!”
77 Bkz. Cin, 72:1-2.

  23.06.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut