Kuranla Yaşayanlar

Kur’ân’da yeri var mı?

PEYGAMBER ALEYHİSSALÂTU vesselamın vefatından sonraki yılların birinde, bazı insanlar büyük sahabi Abdullah b. Mes’ud’a gelip, bazı fıkhî hükümler sordular. Bu sorular arasında, kadınların vücutlarına yaptıkları veya yaptırdıkları bazı estetik müdahalelerle ilgili hükümler de vardı.

Bu sorular üzerine, Abdullah b. Mes’ud, Allah’ın dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüzünden kıl yolanlara ve yolduranlara, güzellik için diş törpületenlere, Allah’ın yarattığı şekilleri değiştirenlere lânet ettiğini söyledi.

Abdullah b. Mes’ud’un verdiği bu hüküm üzerine, Benî Esed kabilesinden Ümmü Yakub isminde bir kadın hemen onun yanına gelerek:

“Nedir şu senden kulağıma gelen söz” diye söylendi. “Sen şöyle şöyle söylemişsin.”

Bu itiraz üzerine, İbn Mes’ud:

“Resûlullah’ın lânet ettiklerine ben ne diye lânet etmeyeyim” dedi ve ekledi: “Hem bu Allah’ın Kitabında da vardır.”

Bunun üzerine, kadın:

“Andolsun ben Mushafın iki kapağı arasındakileri okudum, ama bunu bulamadım” diyerek itirazını yineledi.

Abdullah b. Mes’ud ise:

“Gerçekten okudunsa, bulmuşsundur” diyerek, Haşr sûresinden şu âyeti okudu:

“Resûl size neyi verdi ise, onu alınız. Size neyi yasakladı ise, ondan sakınınız.”45

Abdullah b. Mes’ud’un bundan sonra, “Resûlullah’ın bize verdiği şeylerden birisi de “Allah, dövme yapan ve yaptırana lânet etti’ buyurmuş olmasıdır” diyecek ve hadisin tamamını kadına okuyacaktı...
45 Bkz. Haşr sûresi, 59:7.

  20.06.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut