Kuranla Yaşayanlar

Kur’ân ile uyanmak

İRAN İSLÂM ordularınca fethedilip Sâsânîlerin yüzlerce yıllık yönetimi son bulduğunda, ganimetler arasından Kisrâ’nın bilezikleri halife Hz. Ömer’e getirilmişti.

Hz. Ömer bu bilezikleri alıp Sürâka b. Mâlik’in koluna takmış ve bilezik pehlivan cüsseli Sürâka’nın omuzuna kadar çıkmıştı.

Bunun üzerine Hz. Ömer:

“Allahım! Ben senin peygamberinin senin yolunda infak etmek üzere eline mal geçmesini arzu ettiğini gördüm, biliyorum. Sen malı onun nazarında değersiz kıldın. Yine, Ebu Bekir’in de böyle kıymetli malları infak etmekten hoşlandığını da biliyorum. Allahım! Bu yaşadığım, taraf-ı ilâhînden Ömer için bir imtihan olmasın” dedi ve ardından şu âyeti okudu:

“...Onlar kendilerine yardım ettiğimiz mal ve evlad ile kendilerine hemen aceleden hayır verdiğimizi mi sanıyorlar? Onlar işin farkında değiller.”62
62 Bkz. Mü’minûn, 23:55-56.

  18.06.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut