Kuranla Yaşayanlar

Haccac:

“BEN SENİ öldüreceğim; ne suretle öldürüleceğini sen seç” deyince de, Said b. Cübeyr:

“Yok, şakî herif!” dedi. “Sen kendin için istediğin ölümü seç. Allah hakkı için, bugün sen beni nasıl öldürür isen, yarın ben de âhirette seni o şekilde öldüreceğim.”

Said b. Cübeyr, Haccac’ın işaretiyle öldürülmek üzere dışarı çıkarılırken gülümsemişti. Bunu gören Haccac, Said’i tekrar döndürerek, bu tebessümünün sebebini sordu. Said de:

“Senin Cenab-ı Hakk’a karşı olan cür’etinden, Hak Teâlâ’nın da hilim ve sabrından dolayı gülümsedim” deyince, Haccac bir kez daha:

“Ben seni öldüreceğim” dedi. Bunun üzerine, Said b. Cübeyr:

“O halde annem ismimde isabet etmiş” diye karşılık verdi. “Şehid olursam saîd olurum.”

Artık cellada emir verilmişti. Said b. Cübeyr, yüzünü kıbleye çevirerek:

“Ben yüzümü gökleri ve yeri açıp yaratana çevirdim. Ve ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim”70 âyetini okudu.

Bunun üzerine, yüzünü kıbleden çevirdiler. Bu harekete karşılık, Said bu kez Bakara sûresinden:

“Doğu da Allah’ındır, batı da! Nerede yönelirseniz yönelin, Allah’ın vechi oradadır!”71 âyetini okudu.

Haccac, Kur’ân’la gelen bu metanet karşısında, öfkeden deliye dönmüştü.

“Boynunu vurun” diye haykırınca, Said b. Cübeyr bu kez: “Sizi yerden yarattık ve sizi ona iade ediyoruz. Yine bir daha sizi ondan çıkartacağız”72 âyetini okudu ve:

“Yâ Rabbî! Kanımı Haccac’a helâl kılma ve onu benden sonra yaşatma” diye beddua etti.

Ve Haccac’a hitaben:

“Artık sen de felah bulamayacaksın” dedi. Haccac:

“Sen mi? Ben senden daha faziletli nice kimseleri öldürdüm” diye söylendi.

Said b. Cübeyr şöyle karşılık verdi:

“Evet, öldürdün. Ama onlar yüzlerini âhirete çevirmiş bulunuyorlardı. Ben ise daha yaşamak arzusundaydım.”

Nihayet, celladın darbesiyle Said’in mübarek başı gövdesinden ayrılırken, kendisinin üç kere kelime-i tevhidi okuduğu görüldü.

Denilir ki, Said b. Cübeyr’in bu destansı şehadetinden sonra, Haccac huzurdan mahrum kalmıştı. Geceleri gözüne uyku girmiyor, uyur uyumaz Said zuhur edip yakasına sarılarak:

“Ey Allah’ın düşmanı! Niçin beni öldürdün?” diye hesap soruyordu.

Haccac da, heyecanlar içerisinde uyanarak:

“Benim Said’le halim ne olacak?” diye söylenip duruyordu. Aradan çok bir zaman geçmedi. Said b. Cübeyr’in beddua ettiği şekilde, başka bir âlimin daha hayatına kastedemeden,

Haccac da ölüp gitti...
70 Bkz. En’âm, 6:79.

71 Bkz. Bakara, 2:115.

72 Bkz. Taha, 20:55.

  28.04.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut