Kuranla Yaşayanlar

Herim’in vasiyeti

İNSANI TEFEKKÜRE çağıran, bütün kâinatı Allah’ın varlığının ve isimlerinin şahidi olarak gösteren, sonra da âlemler Rabbinin rızasını kazanmak için imana ve amel-i salihe davet eden Nahl sûresi, Üveys-i Kârânî ile de tanışmış bulunan büyük zâhid Herim b. Hayyân’ın dünyasında müstesna bir yere sahipti.

Herim b. Hayyân, kendisine ölüm yaklaştığında, “Bize vasiyet et” diyen dostlarına, şöyle demişti:

“Vasiyyet ancak maldan yapılır. Benim ise malım yok. Fakat ben size Nahl sûresinin sonunu tavsiye ve vasiyet ederim.”

  24.04.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut