Kuranla Yaşayanlar

Âyetin kerameti

İSFAHANLI BİR tefsir âlimi olan Ebu Bekr b. Fürek, bir diğer âlime, Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî’ye başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı:

“Başıma gelen bir fitne yüzünden eli kolu bağlı olarak Şiraz’a götürülüyordum. Sabah vakti idi ki, şehrin kapısına yaklaşmış bulunuyorduk. Kalbim çok mahzundu. Aydınlık başlayınca şehrin kapısı üzerindeki bir mescidin mihrabına gözüm ilişti. Bu mihrabın üzerinde:

‘Allah, kulu için yeterli değil midir? Halbuki onlar, Allah dışındaki şeyler ile seni korkutmak istiyorlar’68 âyeti yazılıydı. Bunu görünce, içimde şöyle bir his uyandı: Ben bu fitneden Allah’ın izniyle yakın bir zamanda kurtulacağım.

Nitekim öyle oldu...”
68 Bkz. Zümer, 39:36.

  20.04.2021

© 2021 karakalem.net© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut