Doğum Sancısı – II

ŞU SÖZ, tam yüzyıl önce söylenmiştir:
‘Ümitvar olunuz;
Şu istikbal inkılabı (gelecek olayları) içinde,
En yüksek gür seda,
İslâm’ın sedası olacaktır!.’ [1]
Yani; Batı İslâm’a hamiledir.
Sancıları sıklaşmıştır.
Yaşanan gelişmeler,
Doğumun yaklaştığını haber vermektedir..
Halihazırda İslâm âlemi;
İzzet ve şeref içinde değil,
Zillet ve mahkûmiyet içinde,
Diretilen hayatları yaşamaya zorlanmaktadır.
Hâkim olan hayat tarzı Müslümanların düsturları değil,
Gayrı müslim bir yaşantıdır.
Müslümanların en güçlü olduğu dönemlerde bile,
Ona direnmeyi başarmış bir Avrupa’nın,
Müslümanların en zayıf ve aciz olduğu zamanımızda,
Yüz binlerce mühtedi (İslamiyet’i seçen bireyler) üretmesi,
İslam dininin bir ‘kılıç dini’ olmadığını açıkça gösteriyor.
Yaşananlar;
Müslümanların değil İslâm’ın muzaffer olduğunu ispatlıyor. [2]
Hatta bilerek – bilmeyerek bir kısım safdil Müslümanlar,
Bu güzel gelişmelere perde bile oldukları halde,
İslamiyet yayılmaya devam ediyor,
Ve Hz. Muhammed’in (s.a.v) haklılığı,
Bir kez daha ortaya çıkıyor:
‘İslâm fıtrat dinidir, insanlık içindir.’
İşte şu mesaj bütün çağları içine alıyor..Dip Notlar:

[1]. Said Nursî / Tarihçe-i Hayat / syf: 120

[2]. Metin Karabaşoğlu / Yollarda İhtida Öyküleri

  13.01.2008

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut