Âdem’in Hikayesine Giriş - 8

Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem,
Denizler mürekkep olsa,
Yine de Allah’ın sözleri bitmez..
Lokman / 27

Yaratılışın başlangıcında yalnız kelâm vardı..
İncil’denDin dünya için midir, ahiret için mi?
Seküler dünyalılara bakarsan ahiret içindir.
Onlar isterler ki;
Dünyaya ve dünyalılara karışmadan,
Kimselere görünmeden,
Kalbinin derinliklerinde istediğin gibi inanabilirsin.
Oysa kendi inancına göre yaşamayanlara,
‘İnananlar’ denilebilir mi?
İnanmayı seçtiğin değerlere göre yaşamıyorsan,
Gerçekten inandığını söyleyebilir misin?!.

*

Söz ve kelâm..
İnsanı insan eden değerler..
Âdemoğlunu geliştiren,
Ona kendini hissettiren,
Yücelten, çoğaltan..
Var olduğunu algılatan gerçekler..
Söz olmasa insan çatlardı.
Beden ruha konaklık edemezdi.
Dünyaya dayanamazdık.
Anlamsızlaşırdık.
Söz, ruhun teneffüs ânıdır.
Duyguların dile gelmesine engel olmak,
İnsanı insanlıktan çıkarmak demektir. [1]
Şayet her türlü canavarlığa prim vermek isterseniz,
Kelâm’ı insanın dilinden gidermeniz yeterlidir..

*

‘Kelâm’ yani konuşmak,
En gelişmiş varlık yeteneğidir.
Konuşmak;
Görülmese bile ancak var olan birinin işi olabilir. [2]
Her kim ki konuşabilmektedir,
O ‘var’ demektir.
Öyleyse ey Âdem! Konuş ve iste..
Duyguların dile gelsin ki,
‘Sen’ olduğun ortaya çıksın.
Korkma, her türlü donanıma sahipsin.
Her bir varlıkla onların kabiliyetine göre,
Ayrı ayrı ve tek tek kelâm ediliyor.
İhtiyaçlarına bizzat cevap veriliyor.
Çünkü kelâm, mütekellime bakıyor. [3]
Kendisiyle (c.c) konuşulmasını seven bir rabbin var..
Sen niye hariçte kalasın.
Yaratıcıyla iletişime geç ki ‘var’ olduğun anlaşılsın..

*

Allah Âdem’e kelimeleri(n sistematiğini) öğretmiştir. [4]
Ve o bunu deklare etmekle mükelleftir.
Gereğini de yapmak durumundadır.
Âdemoğlu limitleri zorlayabilen bir canlıdır.
Mayası özel yaratılmıştır.
Ya alây-ı iliyyîn’e (yücelerin yücesine) çıkacaktır,
Ya da esfel-i safilîne (aşağıların aşağısına) düşecektir. [5]
Ortası muhaldir.
Çünkü ölümlüdür..
Dahası öleceğini bilmektedir..
Ne melek ne de hayvan gibi olamaz.
Melekler ölmeyeceklerini bildikleri için,
Hayvanlar da öleceklerini bilmedikleri için,
Makamları sabit kılınmıştır.
İnsan verdiği sözlerle ve söylediği kelâmlarla,
Kendi akıbetini belirleyecektir.
Ey Âdem!.
Bir söz hayatın ve ölümün gücüne sahiptir. [6]
Ne söylediğine çok dikkat etmelisin..
Dip Notlar:

[1]. Evrimcilerin kulakları çınlasın!.
‘Söz ve Kelâm’ ta Âdem (a.s)’den beri vardır.
İnsan;
Var olduğu günden beri söz ve kelâm üzeredir.
Ne zaman ki sözün bittiği yere gelmiştir,
O zaman canavar bir mahlûk olmuştur..

[2]. İhlas Suresinin Getirdikleriyle Gidenler /
www.karakalem.net / Aykut Tanrıkulu

[3]. Sözler / 25. Söz / 10. Nükte-i belagat / syf: 195

[4a] “Allah (c.c) Âdem’e (a.s) isimleri öğretti..”
Bakara Suresi / Ayet: 31

[4b] Allah buyurdu: “Ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver.”
O, bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki:
“Size demedim mi;
Göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim,
Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim..”
Bakara Suresi / Ayet: 33

[5]. Tin Suresi / Ayet: 4 – 5

[6]. Antik İbrani sözü

  04.11.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut