Yer ve gök insana ağlamazsa – 1

ALLAH (C.C) HER ŞEYİ yerli yerince yaratmıştır.
Evrende olağanüstü bir düzen, ahenk ve denge vardır.
İnsana düşen kâinattaki bu eşsiz düzeni korumak,
Bunları bozacak ve tahrip edecek tutum ve davranışlardan sakınmaktır.
Tabiatta olanı tüketirken,
Dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus vardır ki,
O da çevre dengesi dediğimiz tabiatın düzenine zarar vermemektir.
Fakat ne yazık ki insanoğlu çoğu zaman bundan gaflet içindedir.
Yapıp ettiği icraatlarda doğal çevreye onulmaz zararlar vermekte,
Akıl almaz tahribatlar yapmaktadır.
Şu iyice bilinmelidir ki;
Çevreye zarar vermekle,
İnsanoğlu aslında kendi bindiği dalı kesmektedir.
Her an soluk alıp verdiğimiz havanın,
Işık ve ısısına muhtaç olduğumuz güneşin,
Havamıza oksijen üreten,
Ve bize manzarasıyla haz veren yemyeşil ormanların,
İçimizi açan berrak mavi gökyüzünün,
Zümrüt yeşili rengiyle insanları kendine çeken denizin varlığını,
Ancak bunlar olmadığı zaman,
Ya da kullanamaz hale geldiğimizde fark ederiz.
İnsan için ne büyük bir değer taşıdıklarını o zaman anlarız.
Ama çoğunlukla iş işten geçmiş olur..
Dünyadaki felaketlerin tamamı,
İnsanın yapıp ettikleriyle alakalıdır;
Eğer hayatın bir anlamı yoksa,
Her şey meşrudur, cinayet bile..
Ve o zaman da bizler,
Fertler ve toplumlar olarak,
Bütün hayvanca şiddet gösterilerine teslim edilmişiz demektir.. [1]
Oysa,
Müslüman bir insan,
Kendisinin Allah'ın (c.c) güzel isimlerine mahzar olduğuna,
Bu isimlerin kendisinde tecelli edip yansıdığına inanır.
Allah'ın isimlerinden birisi de Kuddûs ismidir.
Kuddûs;
Mukaddes / kutsal, temiz, pak olan demektir.
Bu ismin bir tecellisi / yansıması olarak,
Rabbimiz yeryüzünde sürekli olarak meydana gelen tabii kirlenmeleri,
Kurmuş olduğu ekolojik sistemle sürekli olarak temizlemektedir.
Her mevsim ölen binlerce hayvan leşleri,
Kurumuş bitki artıkları,
İstihaleye (bir tür değişime) tabi tutulmakta ve temizlenmektedir.
Ayrıca rüzgârlar vasıtasıyla,
Yeryüzümüz âdeta süpürülmekte ve yağmurlarla yıkanmaktadır.. [2]

Kainattaki bu eşsiz düzeni,
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtir:


“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye,
Bir düzen ve plana göre yarattık..” [3]

“Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık.
Oraya sağlam dağlar yerleştirdik.
Orada her şeyi belli bir ölçüde bitirdik.
Orada sizin için ve rızıklarını sizin vermedikleriniz için,
Geçim yolları yarattık.
Her şeyin hazinesi bizim katımızdadır.
Biz onlardan ancak belli ölçülerde veririz.." [4]

“Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın..” [5]
Dip Notlar:

[1]. Roger Garaudy / İslâm ve İnsanlığın Geleceği / syf: 29

[2]. Lem’alar / 30. Lem'a / Birinci Nükte

[3]. Kamer Sûresi / 49. ayet

[4]. Hicr Sûresi / 19-21 ayetler

[5]. Rahmân Sûresi / 7-9 ayetler

  22.07.2007

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu
© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut