Süfyaniyet ölmedi, şubelerde yaşıyor!

Mustafa H. Kurt

Süfyaniyetin 'Türklük hamiyetini' o dinsizleştirme projesine bir araç ve perde kılmak için (kuruluş ruhuna zıt olarak) bir ulus-devlete dönüştürdüğü devletin malum ulusçu-hegamonik sistemini savunmak, ne yazık ki "bugün dahi" 'Türk' süfyaniyetine taraf olmak anlamını da içinde barındırıyor!


SÜFYANİYETİ 'SADECE Müslüman Türk halkını İslamsızlaştırma' projesi olarak ezberlemek, sanırım onun dehşetli misyonunu ve tahribini epey küçümsemek diye okunabilecek bir yanlışa da tekabül ediyor.

Zira seküler Kürtçü hareketin "Müslüman Kürt halkını İslamsızlaştırma" projesindeki etkinliği ve yöntemleri, süfyaniyetin Kürtler arasında da bir 'şubeye' sahip olduğunu artık şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispatlıyor!.

Bunu da ardında öyle gizli-derin işaretler bırakarak değil, gayet aşikâr benzerlikler sergileyerek yapıyor!

Söz gelimi, bu şubeler her iki toplumu da dinden uzaklaştırmak için milliyetçilik, özgürlük, Batı modernizmi, istibdat, cinayet sıralamasıyla uzayıp giden 'aynı yöntem listesinden' tıpatıp faydalandı ve faydalanıyor.

Ne var ki süfyaniyetin bu iki kolu da, (çoğu zaman dolaylı yollardan) insanları yine de kendilerine taraftar kılmaya devam edebiliyorlar ne yazık ki.

Örnek mi?

Mesela, söz konusu süfyaniyetin 'Türklük hamiyetini' o dinsizleştirme projesine bir araç ve perde kılmak için (kuruluş ruhuna zıt olarak) bir ulus-devlete dönüştürdüğü devletin malum ulusçu-hegamonik sistemini savunmak, ne yazık ki "bugün dahi" 'Türk' süfyaniyetine taraf olmak anlamını da içinde barındırıyor!

Ki diğer veçhesiyle de bu savunu, en temel insanî/İslamî/vicdanî hakların gereği olan "kimlik haklarını' tanımamakta ısrar eden o sistemin devamına katkı sağlamakla, bu yönüyle ‘Kürt ulusalcılığını’ asıl projesine bir araç ve perde kılan 'Kürt' süfyaniyetine de yarıyor. Onun alan bulmasına ve istismar araçları edinmesine hizmet etmek oluyor!.

Elhasıl bir kısır döngü, işte böyle devam edip gidiyor.. Bir yanda Kürtçülerin hep diri tutukları korkularla anayasal eşitliğe yanaşmayan Türk milliyetçiliği, diğer yanda bunun kabarttığı tepkileri kullanarak Türkçülüğü yeniden kaşıyan Kürt milliyetçiliği. Ve perde gerisinde ise, her iki ulusalcılığı da birbirine karşı kullanarak asıl gayesi olan "Türk'ü ve Kürd'ü İslam’dan uzaklaştırma projesine" dessasane çalışan 'Türk' ve 'Kürt' süfyaniyetleri..

. .

Hamd-ü senalar olsun ki; ister Türk, ister Kürt (ve hatta Arap) olsun farketmez, süfyaniyetin tüm şubelerine en mühim bir reçete, hitabında "Türkçe" konuşan "seyyid" bir "Kürt" olarak o Hazrette yankılanıyor, insanlığı bekliyor..

  24.09.2015

© 2021 karakalem.net, Mustafa H. Kurt© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut