İki çekirdek

SAİD NURSİ, eski Said'den yeni Said'e dönüşünde iki tarikat büyüğü, iki hakikat insanının himmet ve teveccühlerini görür, ruhaniyetlerinden istifade eder.

Ortak nokta; tevhidi kıble etmesidir.

Bir o tarikata, bir bu yola bakar; bir yönü cezbedici, diğer yönden eksiktir.

Hepsi bir eksik dolduruyordur, fakat hepsinin de bir eksiği vardır; bu durum tatmin etmez onu.

Bütün bu mesleklerin, meşreplerin kaynağına yönelir; Kur'an.

Bu yöneliş Barla ile hızlanır, sonrası sürgünlerde nevşü nema bulur; Risale-i Nur gibi bir eser külliyatı ortaya çıkar.

Yapılan bütünüyle Kur’an'a yönelme ve okuma yolculuğudur.

“Tevfik-i İlahi refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur’an'dan, hakikat-ı tarikati, tarikatsız, feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulum-u aliyeyi okumaksızın isal edici bir yol bıldum.

Seriü's-seyr olan bu zamanın evladına, kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek Rahmet-i Hakimenin şanındandır”

Mesnevi'de geçen bu ifadeler yolculuğun kısa özetidir.

Bütün Hak olan ehli sünnet meslek ve meşrepler Kur’an okur, onların da kaynağı Kur'an'dır; amenna...

Bediüzzaman'ın Kur'an okuması ise yazdığı Risaleler gibidir.

Risaleleri anlamı ve içeriği ile okumanın neticesi; Kur'an'a talebe olmaktır. Örneği yine Said Nursi'nin kendisidir.

Hakikat talibi herkes onu örnek alarak istidadı nispetinde böylesi yolculuğa çıkabilir, nasibince kısmet alır.

Başlangıç ve sonuç birleştirilirse yolculuk tamam olur; çekirdek ve ağaç olmuş meyvenin çekirdeği; seyri sulukün sükun bulması...

Bediüzzaman'ın Risaleleri iki çekirdek arasında yolculuğu kısaltmıştır.

İstidat çekirdeklerini inkişaf ettirerek yolcuğunu tamamlayanlara ne mutlu!

Onların adı Risale-i Nur talebesi, gerçekte ise Kur'an talebesidir.

  23.09.2019

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut