Saman savurmak

ADAMIN BİRİ twit alemde buyurmuş! "insan uykusunu bölüp teheccüde kalkar, soğuk sularla abdest alır, sabah namazını bir camide cemaatle kılar, uzun bir virdi her gün tamamlar, muhtelif mekanlara Arapça tablolar asar. bütün bunları yapınca da kendi yerini beğenir. oysa dünyada en zor iş adaletten yana olmaktır."

Bütün bunları titizlikle ve ihlasla yapan adaletin yanında olmanın en güzel örnekliğini de gösterir. 

Adaletin yanında olmayı yüceltirken ibadeti küçültmek de bir nevi adaletsizlik değil midir?

Adalet dengedir, hak edenin hakkını vermektir. Zamanın, mekânın da hakkı vardır. Vakit ezanı okunmuşsa zamanın hakki namazı eda etmektir, ramazan gelmişse oruç tutmaktır, gecenin hakkını vermek isteyen teheccude kalkar namaz kılar.

Zengin olanın zekât vermesi toplumda dengeyi sağlar, adaletin yerleşmesini temin eder. Zenginler zekatla dizginlenir, fakirler onunla korunur. Bu adalet değil midir?

İlim iman ibadet dengesi ve derinliği sağlam kurulursa eylemler sağlam, ameller salih olur, hayat istikamet üzere akar. Yoksa da savruk eylemler dengesizliğinde zulme taraftar olma badiresine düşülür.

Bugünlerde bunun canlı örnekliğini yaşıyoruz. Filistinli aktivist kız gitti Yunanistan'da komünistlerle sol elini kaldırdı!

Komünizm masum mu? İhtilallerle gittiği yerlerde yüzbinlerce insanı katletmedi mi, insaniyet dengesini bozmadı mı, adaleti zedelemedi mi?

O kız ilim iman amel dengesini kuruyor olsaydı böyle bir adaletsiz duruş sergiler miydi?

Ne güzel söylemiş Hz. Ali;

"Hakkı/Hakikati adamla bilemezsin (hakikat, söyleyene göre belirlenmez) Önce hakikati tanı, böylelikle onun ehlini de tanırsın."

Duruşunu belirlemek için önce durduğun yeri bilmeli değil mi? Hakikat bilinmeden nasıl hüküm verilecek ve de adalet sağlanacak?

Ne Siyonizm ne kapitalizm ne komünizm hiçbiri masum değil ve biri birine tercih edilmez. Dün komünizme bugün Siyonizm'e ve kapitalizme direnen  - bu kırık dökük halleriyle bile- yine Müslümanlar.

Dünya üzerinde başka direnç gösteren var mı?

Zordur sabah ve yatsı namazını camide kılmak, teheccude kalkmak, işrakte zikretmek... zordur düşünmek, zordur adaletin yanında olmak, daha zor olan adalet-i mahzanın yanında olmak.

Kolaydır sanal alemde saman savurmak, kumdan kuleler yapmak, sonrasında böbürlenerek kendini bir yere koymak.

  01.10.2018

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut