Hac Hayattır

“HACI SABIR” Hacca gitmezden evvel çok tekrar edilir özel firma sahipleri, diyanet hocaları ve daha önce gitmiş olanlarca; çünkü sabredenler kazanır bu ibadeti. Kimi “ bu sabrın” arkasına sığınır kendince kullanır hacıları, kimi gerçekten sabır hal ile örnek olur çevresine.

Kullanıldığını bile bile sabredenler “sabrı cemil” içindedir. Belki hacı onlardır.

Hac hayattır... Nefis orada da vardır; mücahede ve mücadele her daim vardır hayatta. Gözü ve gönlü kendine dönük olanlara ne mutlu; kusurlarıyla meşgul olan, hatalarına üzülen, bunun için gizli gizli ağlayana.

Hacdan önce bunu yapıp da öyle arınmış gidenler kim bilir ne feyz-u bereketlere nail olurlar orada ve öyle dönerler, öyle yaşarlar ve öyle ölürler.

“Makbul bir Haccın karşılığı cennettir” hadis-i Şerifi mükâfatın büyüklüğünü gösteriyor. “Hac meşakkattir” hadis-i Şerifi de diğer boyutunu işaret ediyor. Ömürde bir defa yapmanın yeterli olması hikmet boyutunu düşündürüyor.

S'ay; çocuk ve anne. Kabe; ev. Arafat; kadın ve erkek. Mina; baba ve oğul. Müzdelife; hayatın akışı. Zemzem; hayat suyu.

Evet Hac hayattır ve insan hâlleridir.

Mekanın ve zamanın özetidir; bu insan hallerinin yaşandığı yerler ve zamanlar. Diğer zaman ve mekanda yaşayanlar bir nevi tekrar eder durur bunu; o şuuru hatırlayan ve o hale bürünenler kurtulur; İbrahim gibi, İsmail gibi, Hacer gibi, Adem gibi, Havva gibi.

Hem hayat meşakkat ve mihnet değil mi? Hangi baba, hangi anne, hangi genç, hangi çocuk o meşakkatten uzak olmuş; herkes derecesine göre yaşamış, yaşıyor, yaşayacak o meşakkati. Sabredenler kurtulacak, cennet gibi mükafat alacak.

Hacılar Mina’da şeytani taslayacak; tagutlugu temsil eden devletin parasından, mallarından, değerlerinden uzak duran bunun için ilme çalışan, üreten; kendi malını, teknolojisini ve zamanında ne ihtiyaç ise ona çalışan da bir nevi şeytani taşlaşmış olacak.

Evet hayat Hacdan başka nedir? Semboller seremonisi hac ve hayat anlaşılır ve anlatılır mi bir çırpıda; ikisi de bitmeyen hikmet, tükenmeyen hakikat. Hakikate vâkıf olmak; bitmeyen tavafla mümkün vesselam.

  16.08.2018

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut