Namazı İkame ediyor muyuz?

NAMAZ HAYATI kaynağına bağlar, Kayyumiyete rapteder. Beş vakit diriliş ve yeniden inşadır namaz. Alel aceleye gelmez ondan, araya sıkıştırılmaz bu yüzden.

Beklenir, özlenilir; anın öznesi kılınır. Zaman onunla tanzim edilir, gün onunla bölünür, an onun akışıyla şekillenir. Ruh nefeslenir, akıl nurlanır, kalp safileşir, nefis tezkiye olur; Ona gösterilen özen, ona verilen ehemmiyet, onda erişilen derinlik nispetinde…

Hayatın içine çeker, hayatı içe çektirir namaz. Camiye yürümek; toplumun içinde olmak, sosyal hayatta var olmaktır. İnsana karışmak, insanların dertleriyle hemhal olmak, dertleriyle eve taşınmaktır.

Ne vakit namazdan kopulmuş, o vakit hakikatten düşülmüştür. Anın bereketi gitmiş, zamanın kıymeti bitmiş, yapılan fiil değersizleşmiştir; çok zaman hiç uğruna heder olup gitmiştir.

Beş vaktin başı insan, dünya, kâinat dairelerinin değişim zamanı. İnsan ömrü, mevsimler, kâinat deveranı; aklın diri, kalbin uyanık, ruhun hay olduğu bir halle yaşamak; dünya ve içindekilerden daha büyük bir kazanç değil mi?

Kılınmayan, geçiştirilen ve geciktirilen bir namazla ne kazanılmıştır? Gündemin akışında kaybolmak, gafletin kalınlığı ve karanlığında hapsolmaktan başka?

Gündemden kopmak değil gündemin kalbine, kalbin gündemine, ruhun merkezine erişmektir namaz. Müslüman’ı diri kılar; sabah erken kaldırır, bazı mevsim gece geç yatırır, gündüz hareket ettirir; su ile temaslandırır, kirlerden arındırır.

Hangi dinde vardır bu dirilik ve dinginlik? Yeryüzünde Cuma gibi bir kaynaşma nerede var, Hac gibi buluşma görülüyor mu?

Hayata taşınan namaz, Kayyum olana muhatap eder. Beşeri hayat şenlenir, sosyal düzen sağlanır, kalp hayatı sekinete erer. Mutlu insanlar ülkesine döner dünya.

Dönen dünya, raks eden elektron, devran eden Kehkeşanlar da kendince namaz kılar, tesbih eder, zikreder, hususi ibadet ederler.

Yeryüzü insan için serilmiş bir seccade değil midir bu yüzden. Yüzünü Kâbe’ye, gönlünü kıbleye çeviren insan, insandır. Beşer elbisesini çıkarmış takva elbisesiyle ubudiyet miracına çıkmıştır bu insan.

Kayyumiyet ve namaz.

Evet, namazı ikame ediyor muyuz? Dinin direği olan namaz hayatımızın direği mi? Hayata ne ile tutunuyoruz?

  08.05.2017

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut