Saldırganlığa Hayır

BİR KISIM kimselerin Risale-i Nur gibi bir Kur’an tefsirine ve Cevşen gibi bir duaya 15 Temmuz sonrası tenkidin ötesinde saldırgan davranışı; insaf, insaniyet, adalet ve hakkaniyet yoksunluğu, mizan eksikliği, ölçü yetersizliği, denge noksanlığı…

Aklıselim, kalbi selim sahibi olması gereken Müslümana yakışıyor mu bu davranış? Hele bu zamanda, dâhili ve harici düşmanların aşikâr ve sinsice saldırdığı bu demde?

Düşman düşmandır, düşmanlıktan başka bir şey yapmaz. Onların işlerine kolaylaştırır tarzda davranmak ehli imana yakışmaz, yakışmazdan öte vebal altında bırakır.

Üç devir görmüş Said Nursi’nin doğuda doğması ve Risale-i Nur’u batıda telif etmesi ve ekseri talebelerinin Türk olması bile başlı başına bu ülke için büyük kazanımdır.

Her türlü istibdata karşı dik duruşu ve diklenişi destansıdır; bu malum hal belgelerle de ispatlıdır. Onu takipçileri de darbelere hep karşı durmuş, ihtilallere, dayatmalara direnmişlerdir.

Azıcık kitapları karıştırılsa, biraz olsun anlaşılmaya çalışılsa ona ve eserlerine saldırmanın ne kadar yanlış olduğu görülecektir. Bu yapılmıyorsa sükût edilmeli değil midir?

Şunu demeliydik, diyebilirdik, demeliyiz de; hem de yüksek sesle; 27 Mayıs olmasa idi 15 Temmuz olmazdı. İlk olması hesabıyla ihtilalleri gelenekleştirdi ve ilkinde milletin seçtiği Başbakan asıldı, sonunda millete kurşun sıkıldı. Fark ne?

27 Mayısı yapanlar ne okudu, nasıl bir eğitimden geçti, hangi zeminde gelişti, neye dayandı, hangi ideolojiden beslendi? Devlet ne zaman ele geçirilmeye çalışıldı?

Bunu tartışmalı ve bu tartışmayı genele yaymalı ve bütün sıkıntıların köküne inmeli ve eğitimi bunun üzerine kurmalı ve hurafelerden kurtulmalı değil miydik?

Yapmadık, yapamadık… Bak onlar nasıl saldırganlıkla ganimet peşinde koşuyorlar; nice yaşları kimler yakıyor?

Hem O şahıs üzerinden gidersek bütün merkez vaizleri töhmet altında, hatta Diyanet? Okudukları kitaplar sadece Risale değil ki, ettikleri tek dua da Cevşen! Bu yol nereye götürür?

Müslüman zihni, Mü’min gönlü modernitenin işgali altında; kandırmalara, karalamalara, komplolara kolay kapılması bundan.

Kurtulmanın çaresi belli.

Müslüman Kur’an’a bağlıdır; Kur’an Müslümanları bağlar. Kur’an, Resul-ü Ekrem’e uymayı emreder. Yolumuz, yolculuğumuz budur; Said Nursi ve benzerleri bu yolculukta yarendir.

Sorgulama evet, tenkit kapısı kapalı değildir; haddi aşan saldırganlığa hayır.

  26.09.2016

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut