Medeniyet DNA’sı

ÜÇ AYLAR nasıl değerlendirilmeli sorusu bir cümle ile de cevaplandırılır sayfalarca yazmakla da bitirilemez.

Yılın çekirdeği üç aylar ise onun çekirdeği ramazan, çekirdeğin çekirdeği de kadir gecesi. Bir nevi zamanın DNA’sı o gece. Şiflerin çözüldüğü, hayatın akışının vahiyle, Kur’an’la şekillenmeye başladığı o demi idrak etmek; değerlendirmenin ilk adımı olmalı.

Yalnızlık, mağara, yıldızlar, gece… Hakikat yürüyüşünün adımları. Malumattan uzaklık, tefekkür, tezekkür, hüzün. Şehir huzurdan uzak; huzur şehrin uzağında.

Şöhret yok, zevklenmek yok, makam yok; mağara o kadar dar ki dünya oraya giremiyor veya o kadar geniş ki dünya yerde bir toz zerresi bile değil.

Geniş yollar, geniş arabalar bilmez o mağaranın yolunu. Sevr yürüyüşler, hicret haykırışlar, fetih coşkular önce o mağarada yankılandı. Gece değildi o gece!

Yesrip o gecede Medine oldu, Mekke O gece fethedildi, gönül o gece fuat oldu ve medeniyet doğdu yeryüzüne. Fitne karanlığı yırtıldı, zulüm zifiri kesildi, kalp kasaveti şefkat pencerelere açıldı, asır saadete dönüştü.

Mağara değildi o mağara! Mekânın Nur ile buluştuğu, Nurun mekâna yansıdığı, kalbin nura kavuştuğu mekândı o mağara.

O mağaraya bir gidiş ve bir de geliş var. Bir ömür o mağarada geçmedi ama bir ömre çekirdeklik etti o mekân ve zaman; sonraki zamanlar ve mekânlar o gece ve mağara ile şekillendi, şehirlere dönüştü, medeniyete aktı, insanlığa hitap etti, ediyor, edecek…

Mağara gecemiz var mı? Yoksa hakikat miracına nasıl çıkılacak?

Şehrin seline kapılmış, gündemin güdümüne girilmiş, asrın idrakine hapsolun muşsa; kalp harap, zihin zindandadır, mağaradan habersiz, geceden bihaberdir.

Evinin bir köşesini nasıl mağara yapar, gecenin bir kısmını teheccütle nasıl aydınlatır, kalbinin bir yanı Mekke, bir yanı nasıl Medine olur? Ve de nasıl medeniyet adımlarla dünyaya dolaşır? Gündemde böyle sıkıntı var mı; gündem bu dertle mi sıkılıyor?

Üç ayların başlangıcı mağaraya giden, zamanın DNA’sını eriştiren seyri sülükün bir nevi başlama noktası, işaret fişeği.

Her yıl bu gerçeklikle zaman ve mekân okumaları, mağara gece imgeleri, şuur akışı, şehir medeniyet dönüşümü… Medeniyete dönüşen DNA açılımı.

Gönlü bu gündemle doldurmak; gündemi bu gündemle okumak; gönüller ordusu ile buluşmak, o ordu ile birleşmek, ortak hedefe ortak hareket etmek… Büyük medeniyet fethi başka nasıl olur?

Üç aylar nasıl değerlendirilirle ilgili bir cümle kurmak istedim beceremedim; aklınıza, gönlünüze havale ediyorum…

Şehirlerde buluşmak, medeniyette karşılaşmak duasıyla…

  11.04.2016

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut