Zihni antrenman

OKUMANIN DA bir serüveni olmalı değil mi? Bazen zihin zevk almalı, bazen kalp, bazen hisler, bazen de üslup sevki ile akıp gitmeli sayfalar…

Tek tip okumalar tek tipleştirir, tek tipleşmenin iyi tarafları yok değildir fakat çeşitliliğin zenginliğinden yoksundur nihayetinde ve sonuçta taassupla sonlandırır.

Zihnin zevk aldığı üslup zenginliği ile süslenmiş metinleri okumak “hakikate” ulaştırmaz, ancak hakikate giden yolu süslendirdiği, dinlendirdiği ve şevklendirdiği de göz ardı edilmeli. Bu tür okumalar dinlenme ve antrenman okumalar, taassubu ve katı düşünceyi elemine eden yan okumalardır. Ve de olması gereken fakat ana merkezde olmaması gereken okumalardır.

Sabit ve değişken arası akan okumalar zevk ve zenginliktir, vakti olanlar için tabii ki. İsteyen herkes bu dengeyi kendi içinde kurabilir, okuyamıyorsa da algıları kapatmaya bilir.

Bu, gün içinde okuma sırasına sokula bilineceği gibi haftalık aylık ve dönemlik olarak da düzenlenebilir.

Örneklendirsek ana merkezde Kur’an ve tefsiri, sonrasında farklı fikirler ve değişik bakışlar kazandıran kitapları okumak hakikate sadakati öğrettiği gibi, değişken olanı da gösterir. Pergelin ayağı mizan toprağına sağlam bastıktan sonra dünyayı gezmekte beis var mı?

Hikmet Çin’de olsa gidip alınız demek ne demek? Hikmet ne demek, Çin ifade ediyor? Yitik malın peşinde koşmak nasıl bir fikri seyahat? Seyyah Âlimler, gezgin dervişler; bugüne ne söylüyor?

İbni Haldun ve İbni Arabi nasıl bir arayış ve seyahatlerden sonra İbni Haldun ve İbni Arabi olmuşlardır? Şimdi asayı alıp yollara mı düşelim? Ya Yunus olmak için ne yapmalı?

Sanata yatkın birinin bazen felsefe, felsefeye yatkın birinin bazen sanata dair okumaları bir gezginlik ve seyahat örnekliği değil midir? Hakikate giden yolları saymak mümkün mü?

Tasavvuf ile kelamın ayrıştığı ve aynılaştığı yerleri bulmak ve ikisi arasında akışkan ve geçişken menfezler açmak; tefsir-i Kur’an Risaleleri anlama ve hakikat membaı Kur’an’ı kavramada yardımcı olmaz mı?

İnsan sadece akıldan ibaret değil, sadece kalpten de ibaret değil. Aklın ve kalbin hükümleri çeliştiğinde hükümde keskinleşmek değil esnemek, dengeyi kurmak ve mizana erişmek…

Deniz dalgalanıp duruyor, her bir dalga diğer dalgayı, bütün dalgalar bütün dalgaları etkiliyor. Zihin duvarlarını taşla örmek taassuptan başka nedir?

Kalbin bir ayağı hayal, bir ayağı akıl, bilemediğimiz nice hademeleri var.

Bütün mesleklerin, meşreplerin ayrıştığı ve aynılaştığı noktaları keşfetmek; her mesleğe özgünlük kazandıracağı gibi hakikati etraflı bir şekilde gösterir ve böylelikle ittihad- İslam gerçekleşir.

  26.07.2015

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut