Hafız ağabey

ADI MEÇHUL, kendisi meçhullere karışmış bir Hafız ağabeyin hayat hatıratını torunundan dinleyenden dinledim. Anlaşılan Kur’an’la geçmiş bir ömür yaşamış Hafız ağabey. Aklını, kalbini, şuurunu Kur’an doldurmuş ve bir Kur’an mucizesi ile noktalamış hayatını.

Daha birkaç ay olmuş vefat edeli. Öyle bir vefat ki; hazırım beni yanına al diyecek kadar bir teslimiyet ve tevekkül hali, evlatlarım beni iyi baktı deme rızası… Başka bir dünya kelamı konuşmuyor, konuşamıyor; zira 85 yıllık ömrünün sonlarında felç olmuş Hafız ağabey.

Bir su bile isteyemiyor fakat lisanından Kur’an okuması eksik olmuyor. Yanlışsız okuyor, bazen de Mevlit tilavet ediyor. Zaman geçtikçe Kur’an gençleştiği gibi uzun geçen ömrü Kur’an’la adeta yeniden diriliyor. Ölmeden önce ölmenin bir veçhesi böyle olmalı.

Dünya kelamı edemiyor söylediği sadece ilahi kelam. Konuşan hakikat; Kasas Suresi: 88. “ Her şey helak edip gidicidir.- O’na bakan yüzü müstesna” Hafız ağabey kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyor, evladına bile. İlahi kelamı unutmuyor, şuurundan ve dilinde kelam-ı ezeli akıyor… Bu açık bir Kur’an mucizesi değil mi?

Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Rahmet Peygamberi - Allah’ın selamı ve rahmeti üzerine olsun- ne diyordu? “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz”

En doğrusunu Allah bilir bu Hafız ağabey inşaallah Kur’an okuyarak dirilecek.

Afaki malumatla dolmuş akıllarımıza, malumat furuşluk kaplamış kalplerimize bir şeyler fısıldıyor Hafız Ağabey. Diriltici ab-ı hayatı hatırlatıyor hayatı ve vefatı ile. Aklımızda yer ederek, kalbimize dokunarak, şuurumuza işleyerek Kur’an okumamızı ve o okumayı hayatı taşımamız gerektiği gerçeğini düşündürüyor.

Dem ve damarlara işleyerek okumak, az da olsa devamlı okumak, ona özel vakit ayırmak, diğer vakitleri onun hakikatiyle süslemek… Hafız olmasak da yapabildiğimiz kadar hıfzıyla meşgul olmak…

Kur’an kardeşliğini öne çıkarmak, ümmet bilincini oluşturmak… Yakıcı, yıkıcı, yıldırıcı gündemlerden başka nasıl korunur ve kurtuluruz?

Kur’an, dünyada yarenin olduğu gibi kabirde de yarenin olsun Hafız ağabey; kıyamet günü şefaatçin, sıratta nur, cennette de refikin.

Aynı dualara yakın zamanda vefat eden Abdulvahap ağabeyin babası İzzeddin Yiğit Bey, Bursalı Yaşar Gülgün ağabey ve bütün ümmet dâhil olsun inşaallah.

  09.03.2015

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut