Hayret heyecanı

SEVGİNİN ÖNÜNE geçmiş hazcılık, hazırcılığa alıştırılmış anlayış, güdülmeye dönüştürülmüş gündemden beklenen; Halkların mutluluğu, hakikate erişme, hikmetle yaşama?!

Hayret ki hayret! Hayret ve heyecan gitmiş, şevk sönmüş, beşeriyeti insaniyete götüren yollar daraltılmış ve zorlaştırılmış. Barışmış, anlayışmış, hoşgörüymüş, farklılıkları kabullenmeymiş!!!

Heyecan enerjisini boşa harcamış, alaka merdivenini kırmış, sorgulama melekesini yitirmişlerin kabulden başka seçeneği, olur efendimden başka diyeceği, emirden başka alacağı bir şey var mıdır? Geriye kimlik ve kişilik adına ne kaldı?

Hayret hissi, alaka heyecanı, şevk unsuru; suni gündemler, sahte gerçeklik, sanal ağlarla saptırılmış, yönü ve yörüngesi değiştirilmiş. Doğal lezzet ağızda, sunilik sadırlara işlemiş, hazcılık önceliği değerleri devirmiş…

Davranışlarda samimiyet, fikirlerde isabet beklemek; zor bekleyiş, hayatı anlama, hakikati bulma, hikmetle hemhal olma; zorun zoru iş…

Belirsizliğe belirgin akış ürkütücü gerçeklik; gerçekliğe sanal ayartı, postun derinden delinmişliğin görüntüsü.

Hayret hissini sevgiyle uyandırmak, hayatın şevkini yakalamak; insani dirilişi yeniden inşa etmek; alıştırılmış bakışları değiştirmek, zorlama zihinleri bırakmak, gündemleri başka görmekle mümkün.

Küçük bir değişim büyük perdelerin açılmasını sağlaya bilir. Hayrete binmiş şevk atı bir anda Kaf dağının ardına kanatlanması, umut rüzgârının kuvvetiyle ilgili.

Yıldıza alaka, denize heyecan, rüzgâra ilgi, çiçeğe inceleme, kediye merak, kitaba yönelme, kâinata açılma; içe dönük okuma, enfüse akış, batına dalış; zahirin şovundan hakikatin şevkine, sanaldan gerçekliğe, hazdan hikmete ulaştırır; Her şey ve her bir şey kulağa bir şeyler fısıldar, göze bir şeyler gösterir.

Hazır hazcı gündemler, sanal avuntular, suni sevgiler geridedir; gerçekliğin güzelliğine erişen, güzelliğin gerçekliğine kavuşanlar için. İçin şevk dolu, sadrın neşe, dimağın hikmet; ruhun rahattır…

Hayret ve heyecan sürüyor, şevk atı kişniyorsa arıdan Ay’a her şey aynı raks ile dönüyordur.

  02.03.2015

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut