Aşk-ı Beka - 1

Ruhun hedefi, insanı kendine dost ve muhatap eden Allah’ın, ona verdiği önemdir.


HER AN YARATILMA TALEBİ ruhtan gelir. Sonsuzluk arzusunun keskinliği, kişiselleşmeye yol açar. Ruhun varlık yokluk mücadelesinin şiddeti, onu sorgulamaya iter. Bu da benlik duygusunu doğurur ve tahrik eder. Yani aşkı bekanın şiddeti ferdiyeti, o da enaniyeti netice verir.

Ruhun beka aşkının doğru adrese iletilebilmesi, enaniyetin yani benlik duygusunun varlığına bağlı kılınmıştır.1 Yaratıcı ile olan iletişimimizi ene sağlar. Değilse Allah’a ait varlık bilgisi yani marifet-i İlahi olmadan, insan istese de sonsuzluk talebini beka Sahibine yönlendiremez.

Ne var ki ene, varlığını tek başına devam ettiremeyecek kadar zayıf ve ince bir vücuda sahip kılınmıştır.2 Teşbihte hata olmasın aynı virus gibidir ene. Mutlaka konaklamak zorunda olduğu canlı bir organizma arar. O da nefistir.

Ene fonksiyonunu yerine getirebilsin diye nefis yaratılmıştır. Ene çalışabilsin ki, ruhun derinliklerinden kopup gelen sonsuzluk talebi, âlemlerin Rabbine iletilebilsin. Cenabı Hakka ait varlık bilgisinin ortaya çıkışı enaniyetle ilişkilendirilmiştir. Onun için ene nefsin eline verilmiştir.

Nefsin çalışabilmesi için, vücud sahibi olması gerekir. Ten elbisesini giyen bir nefis, ruhun şiddetli beka aşkına tercüman olacak tepkimeleri başlatabilir. Nefsin vücud sahibi olması, insana hayat verilmesi sayesinde devam eder. Hayat olmadan vücut beka bulamaz. Bu ise “her an yaratılma” ile yerine getirilir. Bütün bu algoritma için de dünya hayatı gereklidir.


1. ‘Suâl: Niçin Cenâb-ı Hakkın sıfât ve esmâsının mârifeti (bilinmesi), enâniyete (benlik duygusuna) bağlıdır? Elcevap: Çünkü mutlak ve muhît (kuşatıcı) bir şeyin hududu (sınırı) ve nihayeti olmadığı için, ona bir şekil verilmez ve üstüne bir sûret ve taayyün vermek için hükmedilmez, mahiyeti (içriğinin) ne olduğu anlaşılmaz.’

Sözler / 30. Söz / 1. Maksad / syf: 503

2. ‘Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki, bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez.’

Sözler / 30. Söz / 1. Maksad / syf: 504

  11.06.2017

© 2021 karakalem.net, Aykut Tanrıkulu© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut