İyiler Arasında Bir İnci

HER BİRİ hayat yolculuğuna farklı bir zamanda ve farklı diyarlarda başlayan, ama soruları ve arayışları çakıştığı için günün birinde bir yerde buluşan insanlardık biz. Gerçi hiçbir zaman 'bir' olmadık, olmamalıydık da; lâkin, nice yıllar boyu, beraber olduk. Sorularımızı, arayışlarımızı, keşiflerimizi, birikimlerimizi paylaşıp durduk.

Ne var ki, bu beraberliğin meyvelerinin yalnızca bize has kalmasına gönlümüz razı olmadı. Başka ülkede veya başka şehirde olduğu için, yahut zamanlarımız zamanıyla çakışmadığı için, veya başka herhangi bir sebepten dolayı uzağımızda kalmış; lâkin, beraberce konuşuyor, düşünüyor ve de paylaşıyor olduğumuz şeylere kalbi ve aklı açık başkaca yol arkadaşlarına bir şekilde ulaşabilmenin yolunu aramaya koyulduk.

Karakalem.net, işte böylesi bir tasavvurla, öncelikle ders müzakerelerimizi paylaşma iştiyakından doğdu. Konuşup görüşürken, en sonunda, gördüğünüz formatta bir sitede karar kıldık. Ve elbette, ilk yapıp en mükemmeli yapma'nın ancak Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a nasip olan bir mucize olduğunu bilen insanlar olarak, gelişmeye, değişmeye ve genişlemeye açık olma hususunda da hemfikir kaldık.

Karakalem.net, büyük iddialar taşımıyor. Dünyayı fethetme gibi bir hülyası yok. İnternet ortamında böylesi bir site ile dünyanın her tarafından insanlara kolayca ulaşacağını da zannetmiyor. Öte yandan, ne 'niceliğin egemenliği' olgusunun damgasını vurduğu şu 'çoklukla oyalanma' çağında 'en çok ziyaret edilen' site olduğu veya olacağı türünden iddialara bulaşmaya niyeti var; ne de internet üzerinden para kazananlar sınıfına yazılmaya. İç dünyaları keşfetmenin dünyayı keşfetmekten, kalbleri fethin dünyayı fethetmekten, arkadaş kazanmanın para kazanmaktan, güzellikleri paylaşmanın güzelliği sahiplenmekten hayırlı olduğunu biliyoruz; ve işte bunları istiyoruz. Amacımız, internet ortamındaki 'kötüler' sınıfına asla dahil olmadan, tek 'iyi'nin biz olduğumuz türünden ölümcül yanlışlara da asla kapılmadan; iyiler arasında bir inci olabilmek. Hayrı ve güzelliği çoğaltabilmek. İyiler arasında yeni bir renk, yeni bir ses, yeni bir nefes sunabilmek.

Bu siteyle ulaşmayı istediğimiz birinci kitleyi, özelde Risale dersleri veyahut Karakalem dergisi ve kitapları vesilesiyle bir şekilde zaten 'tanışıyor' olduğumuz gönül dostları teşkil ediyor. Biliyoruz ki, bir kısmı bizimle aynı şehirde dahi olsa, zamanlarımız çakışmadığı için beraber olamıyoruz. Bir kısmı başka şehirlerde. Bir kısmı da başka ülkelere dağılmış vaziyette. Bu halin getirdiği kopukluğu internet üzerinden aşmayı; daha interaktif bir beraberlik kurarak, 'birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz kuzeyde, birimiz güneyde' olsak dahi, bu site üzerinden bir düşünce ve duygu paylaşımı yaşamayı hedefliyoruz.

İkinci hedefimiz ise, kalbî veya coğrafî sınırlar dolayısıyla bugüne kadar tanışamadığımız yol arkadaşları için, evvelemirde bu site ile kendimizi tanıtarak, bir tanışma zemini hazırlamak. Hazindir ama, aynı şeyleri düşünen nice insan, kendilerini ayrı 'kamp'larda tarif ettikleri için, birbirinden habersiz olarak yaşadı seneler boyu. İnternet ortamının bu zihinsel ve duygusal sınırları aşma, belli bir yere aidiyetini korumakla birlikte başkalarını tanıma imkânı sağladığına inanıyoruz.

Üçüncü hedefimiz ise, dile dair sınırlar dolayısıyla hâlâ daha 'tanışamıyor' halde olduğumuz, kendileriyle aynı fıtrat dilini ayrı lisanlarla konuştuğumuz insanlara açılabilmek. Bunun için, 'küçük bir başlangıç'la bir İngilizce sayfa açmayı; sonra, Karakalem.net'in Türkçe'deki birikimini İngilizce'ye taşımamıza yardımcı olabilecek arkadaşların himmetiyle sitenin tam bir İngilizce versiyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkçe ve İngilizce olarak siteyi oturtabildikten sonra açılmayı düşündüğümüz üçüncü dilin bu arada başkaca bir dile dair 'sürpriz' yardımlar ve katkılar gerçekleşmezse Arapça olmasını planlıyoruz.

Bizi daha önceden tanıyanlar, özellikle "Kitaplar" ve "Dergi" sayfamızda, daha önceden bir şekilde okumuş oldukları yazılar bulacaklardır. Lâkin, bizi ilk kez tanıyacakların yanısıra onların da, "Ders Notları"nda, sürekli bir yenilenme tecrübe edeceklerini umuyoruz. 'İyiler arasında bir inci' olmak istediğimiz, lâkin tek iyi de olmadığımızı bildiğimiz için, "Kardeş Siteler" sayfasında, başkaca 'iyi'lerin tamamını olmasa da bir kısmını tanıtalım istedik. "İlan Tahtası," "Dostlar Sofrası," "Hayatın İçinden," ve "Ortak Sorular," bu sitenin varoluş amacına ve ruhuna uygun her türlü katılıma açık biçimde tasarlandı. "Kavram Sözlüğü" ise, ders müzakereleri esnasında üzerinde yoğunlaştığımız kelime ve kavramları nüanslarıyla sunmayı amaçlayan bir havuz olarak düşünüldü. Bizi besleyen dört temel kaynak olarak Kur'ân, sünnet, Risale-i Nur ile kâinat ve hayata dair 'okumalar'ın yer aldığı dört 'okumalar' sitesi; şu an yalnızca Metin Karabaşoğlu'na ait yazıları barındırıyor olmakla birlikte, bu dört alanda 'okuryazar' olan başkaca insanların katkılarına da açık bulunuyor. "Ağır Sayfa"da, adından anlaşılacağı üzere, Risale-i Nur eksenli gerek hacim, gerek muhteva itibarıyla 'ağır' düşmesi muhtemel yazılar yer alacak. "Güncel Sayfa"mızın hedefi, sitemizi daha önce ziyaret etmiş olanlara "Yeni ne var?" diye tek tek bütün sayfalara bakma zahmeti çektirmeden, son güncelleme ile sayfalara eklenen bütün yeni yazıların dökümünü sunmak.

Sitemizin inşasındaki amacımızı ve site haritamızın ardındaki düşüncelerimizi bu şekilde özetliyor; ve sitemizin 'güzellikleri paylaşan' ve 'hayrı çoğaltan' sitelerden olmasını umarak, hepinize Karakalem.net'te hayırlı yolculuklar diliyoruz.


AÇIKLAMA

Karakalem.net, Metin Karabaşoğlu'nun editörlüğünde Salih Özaytürk, İsmail Velioğlu, Abdülkadir Özsoy ve Cemal Karabel tarafından tasarlanmış ve başlatılmış bir teşebbüstür. Sitenin web tasarımı, Murat Tunoğlu ve Abdülkadir Özsoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu teşebbüsün internet ortamına aktarılması esnasında yazı vererek katkıda bulunmakta olan arkadaşlarımızın isimleri ise, sözkonusu yazılarda belirtilmektedir. Hepsine teşekkür ediyoruz

  01.09.2000

© 2021 karakalem.net, Editör© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut