Şehirlerin Risaleleri

İSMİ HAKİM’E mazhar Nur Risalelerinin, yazılış yerleri ve zamanları düşündürücü. Hiç bir mekân ve zamanda tesadüfe tesadüf edilmediğine göre şehirler, aylar, ayrı nasiplerle nasiplenmiş, farklı mazhariyetlerle mazhar olmuşlar.

Risale-i Nur’un parlak bahislerinden biri Otuzuncu Lem’a’ ismi azamdan bahseder. Bu Risale’nin başında olduğu gibi, her ismin bahsedildiği bahsin başında nerede ve ne zaman telif edildiğine dair kısa bilgi verilir.

Bu bağlamda bakılırsa Bediüzzaman’ın şehirleri aynı zamanda Risalelerin de şehirleridir. Denizli denince iki cumada telif edilen “Meyve Risalesi” akla gelir. Afyon denilince “Elhüccetüz-Zehra”, “Otuzuncu Lem’a” denilince Eskişehir zihinlerde yer eder. Demek Risalelerin şehirleri olduğu gibi şehirlerin de Risaleleri var.

Barla başlı başına bir bahistir; dirilişin yazıldığı, haşrin haykırıldığı “Onuncu Söz”ün tahtıdır burası. Her mevsim ziyaretgâhtır Barla; ölsün gitsin diye sürülen insanın izi sürülerek Risale okuma serüvenin bir nevi başlangıç noktasıdır.

Kastamonu, mahrem “Beşinci Şua” nın ortaya çıktığı yer. Şapka kanunun ilk uygulamaya konulduğu yer Kastamonu’da bu Şuayı okumak, bu Şuayı okurken Kastamonu hatırlamak ayrı anlam katmanlarını zihne yerleştirir. Mahremiyetine binaen Üstadın bu risaleyi saklamasına rağmen arama sonucu polis tarafından bulunması ve Kastamonu da intişarı tesadüf olmadığı gibi istikbale dair işaretler de veriyor olmalı.

Lozan Anlaşmasının kesintiye uğradığında malum iki zat, Ankara’ya gitmek için Eskişehir’de bindikleri trende bir karar alırlar “Din öldürülecektir” Ne tesadüf! “İsmi Azam” bu şehirde, Eskişehir’de yazılır. Bu bahis bu şehirden diğer şehirlere yayıldığına göre bu isimlerin hizmet noktasında yayılması, intişarı buradan olmasın? Hükmün sahibi Allah.

İnşaallah Kur’an medeniyeti yeryüzüne yayıldığında, Eskişehir böylesi bir mazhariyete nail olacak. Rahmet-i ilahiden ümit varız. Her medeniyetin kendine göre şehirleri vardır; ahir zamanın fütuhat devri şehirlerinin tohumları, en sıkıntılı zamanlarda atılmıştır.

Ne zaman? Şaban-ı Şerif; Kuddus ismi, Ramazan-ı Şerif; Hakem, Şevval-ı Şerif; Ferd ve Hayy ismi telif edilmiş.

Malum üç aylardayız ve şehri ramazana az kaldı? Ne okuyalım diye düşünenler için, üç şehri mübarekte, şehirlerin Risalelerinde gezilir; gönül şehri Kuddüsle yıkanılır, Ferdle bezenilir, Hakemle ziynetlenilir, Hayla hayatlanılır, Kayyumla kıyam edilir. O medeniyette bir nefer olma azminde olanların yaptıkları, yapıyor oldukları, yapacakları şey bundan başka şey olmasa gerek.

  04.06.2013

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut