Kadir Kur’an’dadır

Abdullah Taha Orhan

Kadir gecesi mutlak anlamda sadece bir güne, daha da özelde sadece bir geceye hitap ediyor görünse de, Kadir suresinin her günümüze, her gecemize bakan farklı yönleri var: Kadir, Kur’an’dır, Kur’an’dadır, Kur’an’dandır.


KUR’ÂN-I HAKÎMİN tamamı tüm insanlığa tüm zamanlarda hitap ettiği gibi her bir suresi de teker teker, zamanlara ve zeminlere hitap ediyor.

Her bir zamanın ve mekânın her bir sureden alacağı çokça hikmetler var.

İşte bu çok hikmetleri ve kıymetleri içinde barındıran surelerden biri de Kadir gecesinden bahseden Kadir suresi.

Evet, Kadir gecesi mutlak anlamda sadece bir güne, daha da özelde sadece bir geceye hitap ediyor görünse de, Kadir suresinin her günümüze, her gecemize bakan farklı yönleri var.

Şu dersi veriyor bize sure, içine Kur’ân’ın indiği, Kur’ân hakikatlerinin içine aktığı bir gece, öyle kıymetlenir, öyle bir bereketlenir ki bin aydan daha hayırlı hale gelebilir. Kadir, Kur’an’dır, Kur’an’dadır, Kur’an’dandır.

Mutlak anlamda Kadir Gecesi olmasa dahi, gecelerimizi ve gündüzlerimizi ne kadar Kur’an’dan istifade ile geçirebilirsek vaktimizin o kadar kıymet kazanacağını işaret eder sure.

Surenin işaret ettiği bir diğer nokta da şu: hakikatlerin karartıldığı, gecenin çöktüğü zor zamanlarda Kur’ân hakikatlerini idrak etmek ve Kur’ân’la hemhal olmak, bunu yapmanın daha kolay olduğu zamanlara göre daha değerli olabilir.

İşte Kadir suresi, bize kıymetin nerede ve neye göre olacağının ölçüsünü, her zaman ve zeminde geçerli olabilecek şekilde gösteriyor. Hem zahir anlamıyla gecelerimizi, hem de manevi anlamıyla, zorlukların, belaların sökün ettiği gece gibi vakitlerimizi aydınlatacak ancak Kur’ân’ın nuru olabilir. Vakitlerimiz ancak onunla kıymetlenir, ancak onunla bereketlenir.

Nice Kadir’li gündüz ve gecelere…

  22.11.2012

© 2021 karakalem.net, Abdullah Taha Orhan© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut