Pew Forum’un dünya Müslümanlarına dair anketi

Zeyneb Hafsa

Dinin, hayatlarında çok önemli olduğunu belirtenlerin oranı eski Sovyet rejimi ülkelerinde düşük iken (Mesela Kazakistan`da %18), Afrika genelinde bu oran oldukça yüksek (mesela Senegal´de %98, Gana`da %97). Türkiye`deki oranı merak ediyorsanız, bu oran %67.)


PEW FORUM’U, din ve kamu işlerinin kesiştiği noktalardaki hususlara dair derin bir anlayış kazandırma maksadı ile 2001`de kurulmuş bir araştırma merkezi.

[1]. Aşağıda, bu merkezin Ağustos 2012`de yayınlanan ‘Dünyanın Müslümanları: Birlik ve Çeşitlilik’ [2] adlı anketinden kendimce önemli gördüğüm noktaları aktarmaya çalışacağım.

…

Ankette öncelikle belirtildiğine göre, dünyada 1.6 milyar Müslüman nüfus bulunmakta. Anket, 38 bin kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeriyor. 164 sayfalık anket sonuçlarından benin gözüme çarpan hususlar şunlar:

  1. Dinin, hayatlarında çok önemli olduğunu belirtenlerin oranı eski Sovyet rejimi ülkelerinde düşük iken (Mesela Kazakistan`da %18), Afrika genelinde bu oran oldukça yüksek (mesela Senegal´de %98, Gana`da %97). Türkiye`deki oranı merak ediyorsanız, bu oran %67.)

  2. Şiilerin Müslüman olduğunu kabul eden Sünnilerin oranı Irak`ta 82% iken bu oran Fas`ta sadece %37.

  3. ‘İslami öğretileri anlamanın tek bir doğru yolu mu var yoksa birden fazla yol da olabilir mi?’ sorusuna ‘tek bir yol vardır’ cevabını en yüksek oranda veren ülke Mısır (%78 ile) iken ‘birden fazla yol vardır’ cevabını en yüksek oranda veren ülkeler Fas ve Tunus (%58 ile). Türkiye`de ise %66′lık kesim ‘tek yol vardır’ derken ‘birden fazla yol vardır’ diyenlerin oranı %22.

  4. Hemen her ülkede dini bağlılık 35 yaş ve üstündekilerde daha yüksek iken bunun tek istisnası Rusya. Bunu, eski kuşakların komünist rejim altında yetişmelerine bağlamak mümkün olabilir kanısındayım. Dini bağlılık hususunda jenerasyon farklılığının en yüksek olduğu bölge ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika, özellikle de Lübnan.

  5. Anketin yapıldığı 6 bölgede de kadın ve erkek açısından dinin yaşamdaki rolüne dair bir farklılık gözlenmez iken farklılığın ortaya çıktığı tek husus, kadınların cami katılımları. Cami katılımlarına dair kadın ve erkek arasındaki en fazla fark, Güney ve Merkez Asya bölgelerinde ve de özellikle Pakistan`da.

  6. Mehdi`nin kendi zamanlarında zuhur edeceğine inananların oranı %83 ile en yüksek olarak Afganistan`da. Bunun bu ülkede yüksek olmasını anlamak zor değil zira yaşanan problemler beklenti içine sokuyor insanları. Bu konuda oranlar Güney Doğu Avrupa`da ise oldukça düşük (Mesela Bosna`da %14). İlginçtir ki bu beklentinin yüksek olduğu ülkelerden biri de 68% ile Türkiye. Oldukça tartışmalı olan bu konuyu insanların hem kabul edip hem de kendilerinin buna

    şahit olacaklarını düşünmelerini ilginç buldum doğrusu.

…

Yukarıda az bir kısmına değinebildiğim Pew forumu anketinin, dünya Müslümanları arasındaki ortaklık ve farklılıkları gün yüzüne çıkarması bakımından incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum.


[1] Ayrıntılı bilgi için bkz.; http://www.pewforum.org/Pew-Forum/About-the-Pew-Forum.aspx

[2] Anketin tamamı için bkz.; The World`s Muslims: Unity and Diversity (Dünyanın Müslümanları:

Birlik ve Çeşitlilik), http://www.pewforum.org/Muslim/the-worlds-muslims-unity-and-

diversity.aspx

--

NOT* Bu yazı ilk kez dosdogruhaber.com sitesinde yayınlanmıştır.

  22.10.2012

© 2021 karakalem.net, Zeyneb Hafsa© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut