Sözde edeb, özde edeb

EDEB EKSİKLİĞİ edepsizliğe davetiye çıkarmaktır; çirkinlikler, hırçınlıklar, kirlenmişlikler bu davetten sonra gelir. Boşluk yok kâinatta; bir lahza, bir an, bir zerre boşluk olursa başka bir şeyle bir şekilde dolar.

Edebin olduğu yerde edepsizlik; edepsizliğin olduğu yerde edeb olmaz. İkisi bir arada bulunmaz; birinin varlığı diğerinin yokluğudur.

Sıcakta genleşmez, buharlaşmaz edeb; her daim tazedir, her mevsim canlıdır, her zaman hayati öneme haizdir. İnsan olmanın üniforması, insaniyetin alamet-i farikasıdır. Yaşı, başı, ortası, sonu yoktur edebin; insanı zaman üstüne çıkaran bir merdivendir o. O merdivenden düşen tutunacak bir yer bulamaz; çukurların en derinine düşer.

Edeb bir kumaş parçası değildir, imaj değildir. Dıştan gelen kirlerden koruyan bir gönül örtüsüdür, dimağ örtüsüdür. Aklı etkin kılar, vicdanı rahat ettirir, ruhu serbest bırakır. Esaret bağlarını çözer, hapseden habis duvarları yıkar.

Az bir edeb, çokbilmişlikten yeğdir. Çok bilmeye taraftar değildir edeb, az bil yeter der; kendini bil. Kendinden habersiz, uzak yıldızları, derin denizleri, yüksek dağları bilse ne yazar, bilmese ne yazar. Böyleleri dağlara da denizlere de zarar verir. Denizdeki balık, dağdaki kartal bile ürker o edepsizden.

Sukuti meclisleri bombalar, huzuru harab eder, hemcinsini katleder, çevreyi haraç mezat satar edebden nasipsiz edepsizler.

Aşkın perçeminden tutar sokaklarda sürükler, kör kuyulara atar, esir pazarında az zevke satar edepsizlik. Kılıflanmış imaj, estetize edilmiş şiddetle; ekranlardan evlere, evlerden gönül evlerine davetsizce, hırsızlamasına arsızca girer.

Narindir, zariftir, naiftir edeb; hor görüldüğü, hafife alındığı, küçümsendiği, ötelendiği, örselendiği yerde durmaz; anka kanatlarla Kaf dağına kanat çırpar. Bul bulabilirsen, getir getirebilirsen, kucakla kucaklayabilirsen.

Gülün yaprakları edeb tacı, bülbülün kanatları edeb tahtı değil mi? Ayın iz bırakmadan alıngan yürüyüşü; edeb yolcularına ebedi bir edebe davet etmiyor mu?

Sözde edeb, gözde edeb, özde edeb; edebin kısa özeti. O ne bir kumaş parçası, ne bir laf salatası, ne bir bilgi budalası, ne bir alan daraltması, ne bir zihin karatması; İnsaniyetin elbisesi, evrenin gelinliği, onsuz hayat; sonsuz tedip.

  28.05.2012

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut