“Doğu Batı Kardeşlik Platformu”

EN SON post modern darbenin bilmeden yaptığı iyilik, istemeden neticelendirdiği güzellik, farkında olmadan sunduğu hikmet; değişik meslek ve meşreplerdeki cemaatleri, cemiyetleri, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek, birlikte hareket etme zorunluluğunu hissettirmek, zihinleri yaklaştırmak, kalpleri yakınlaştırmak olsa gerek.

Sadece kendi mesleğinin en güzel olduğunu, sadece kendisinin doğru düşündüğünü, sadece kendisinin doğru yolda sananların hiç de öyle sandığı gibi olmadığı; ötekisinde de hakikatin farklı renklerde, farklı seslerde, farklı tonlarda, farklı veçhelerde bulunabileceğini idrak ettirdi, idrakten öte işbirliğine götürdü, ortak paydada birlikte hareket etme kabiliyetini kazandırdı, kazandırıyor.

Taassuplar kırıldı, vehmi duvarlar inceldi, zihni kalıplar parçalandı, parçalanıyor. Küreselleşme, globalleşmeye hazırlanıyor ehli iman, ehli hamiyet, ehli gayret. Başlangıcı musibetle oldu, sevgi ile devam eder, şefkatle sonlanır inşallah, sonlanır da Kur’an Medeniyeti yeryüzüne kaplar.

Ülke genelindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının buluşmaları şu ana kadar ülkenin demokratikleşmesine katkı sağladı, birbirlerini anlamalarına yardımcı oldu, karşıdakini dinlemeyi öğretti.

STK’ların oluşturduğu “Doğu Batı Kardeşlik Platformu” konuşmadan öte gayret içerisinde, bir şeyler icra etme içinde, konuşulanları pratiğe dökme azminde. Bir doğuda toplanıyorlar bir batıda. Batı insanı doğuyu yerinde görüyor, insanıyla konuşuyor, hemhal oluyor, derdini görüyor, kederine ortak oluyor, çare arıyor. Doğu insanı da batıya geliyor, o da benzer birliktelikleri fark ediyor.

Körüklenen Kürt-Türk karşıtlığını, doğu batı düşmanlığını panzehir olacak çözümleri masa başında değil sahada arıyor Platform. İnsanlar ölmesin, özler kavrulmasın, kaynaklar terörle kurutulmasın diye uğraşıyor. Bütçeleri yok, sponsorları yok, devlet destekleri yok; kendi imkânları, kendi küçük kaynaklarıyla dağ gibi olmuş terör meselesini çözmeye, çözümlemeye, deva olmaya çalışıyorlar.

Çareye götürecek, neticeye ulaştıracak, sonuca kavuşturacak çözüm; bu bir avuç samimi insanın himmetleri, gayretleri, çalışmalarıyla elde edilecek. Emekleme dönemi bitti, yürümeye geçildi, sıra koşmakta, sonrası kıtaları adımlamada.

Bunun yanında eksiklikler var, alınacak çok mesafe var, kat edilecek çok yol var; geriye bakıp gelinen noktayı görünce de geleceğe olan ümitler artıyor, çözümün varlığı hissediliyor, inşikakın uzaklığı hatırlanıyor.

Evet, “Doğu Batı Kardeşlik Platformu” pratiğe dönüşmüş bir ümit ışığı; içinde ümit taşıyan herkesin bu ışığa destek verme yükümlülüğü var. Şavk, başka türlü her yeri nasıl kaplayacak?

  30.04.2012

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut