Yakın muştu

YOKLUK YOKLAR; benliğin derin boşluğuna dokunarak. Bölünmüş boşluklar; varlığa giden koşar adımlar. Varlık derin macera; yokluk yakın ufuk. Ufuksuzluğun sancısında sıkışmışlık, benliği delik deşik eder. Vehmi macera; varlık muştusu. Boşluk olmasa kanatlar nasıl kanat çırpar?

Boşlukta demir atmak, benlikte varlık vehmi; kanatları koparır atar. Yere düşer beşer, toza dumana belenir, çamura gark olur, çürür gider. Yağmur gibi değildir düşüşü, reşha gibi değildir yükselişi. Çöle bir damla düşse, çöl denize dönüşür mü? Susuz denizlerde hikmet buluşmalara işaret eder mi balıklar? Ledünni yolculuklara rehbersiz ve kılavuzsuz çıkılır mı?

Hayal ile hakikat arasındaki boşluğu kaç dağ, kaç deniz, kaç çöl, kaç yıldız, kaç kâinat, kaç harf doldurur? Elektron ile çekirdek arasındaki boşlukta kaç kâinat saklı? Kalbin doldurulamayan boşluğuna, ruhun teskin edilemeyen inbisatına vehmi varlık ne yapar; bu terazi bu sıkleti çeker mi?

Bir öpmekte boğulacak kadar küçük, kâinata yutacak kadar boşluk ve derinlik taşıyan; bir benliğe sığar mı? Bu kumaş bu bedene dar gelir. Dünya dar, damla okyanustur gözünde; gönül ne yapsın?

Düşünce hücreleri yerinden oynayıversin bir kere, duygular boşluğa düşüversin bir lahza; kesif karanlık, yırtıcı sessizlik, yurtsuz ve huzursuz edici yalnızlıkla burun buruna gelinir. O el yetişmese yakıcılık ve yalnızlıktan nasıl kurtulunur? Yıldız; devaya çağıran dosta, çiçek; şifaya çağıran yoldaşa, tebessüm; şefkate yönelten arkadaşa dönüşüverir. “ Ben” in kara penceresinden görülmez bu güzellikler, iktidarın hükmediciliği ile elde edilmez, damlayı denize dökmeden ulaşılmaz bu hakikate.

Çöl boşluğu, boşluk çölünü kaç harf doldurur? Aklın devası, gönlün şifası, bedenin diriliği, ruhun hayatı; kâinatın hangi mahzenlerinde saklı? Kaç harf adımlarla varılır onlara; ay adım, yıldız adım, çiçek adım, atom adım… Zamanı ve mekânı tay eden kanatlar yeter mi? Bast ile basılsa mekân ve zamana, bir an-ı seyyalede ulaşılır mı? Zerre Burak değil midir bu yolda?

Hakikat miracına kaç boşluk geride bırakıldıktan sonra çıkılır? Benin kesifliği ile binilir mi Burak’a? Vehmi varlık yırtılınca perdeler ardındaki gerçek güzellik görünür. Yoksa yokluk yakın, boşluk derin, uçurum bir adım, yakıcı yalnızlık bir lahza uzakta… O el ise her şeyi kuşatmış. Harfler arası boşluk; derin buluşma muştusu. Yakın muştular; bitmez şifa, son bulmaz deva…

  27.02.2012

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut