Hayat ve cihad rengi

RİSALELERİN RENGİ; hakikatin farkındalıklı görüntüsü, bariz belirgenliği, fark ettirici ve hayat hatırlatıcı hali. Sıradan bir renk değil onun rengi ve düşünülmeden, irdelenmeden rastgele verilmiş bir renk de değil.

İnsan için hayatın rengi ne denirse kırmızıdan başka akla gelen var mı? Kan ve kırmızı; canlılık ve hayatın akışı. O renkli akış olmasa hayat olur mu? Akıldan kalbe kalpten akıla, vücudun en ücra köşesine gitmese ve tekrar geri dönmese, insan için hayattan bahsetmek mümkün mü?

Kanın çekildiği ve akmadığı yer; hayatın olmadığı yer. Hücrelere besinlerin gitmesi, artıkların tekrar kan yoluyla toplanması; insan hayatı için olmazsa olmazı. Kalp kadar hücrenin kalbi, kalbin hücresinin bu kana ihtiyacı var ve o ihtiyacın rengi kırmızı.

Risaleler manevi hayat bahşeder nitelikte; tevhid, nübüvvet, haşir ve diğer imani hakikatleri akla tespit ettirdiği gibi kalbi gıdalandırıyor, ruhu cilalandırıyor, nefsi teshir ediyor, latifeleri tatmin ediyor. Hane- vücudun her yerine ulaşıyor; ulaşmadığı düşünce hücresi, etkilemediği duygu kanalı yok. Mütemmim bir tatminkârlık veriyor takipçisine; dünya hayatını ahiret nokta-i nazarından baktırıyor, saf tevhid ile evveli ahirle, zahiri batınla buluşturuyor, her şeyden ve her bir şeyden O’na giden yollar açıyor.

Dünya ve ahiret hayatına açtığı karşılıklı kanallarla kalpte manevi bir cennetin çekirdeğini hissettirdiği gibi, günahta da manevi bir cehennemin varlığını peşinen hatırlatıyor. Hayattan kopmadan hayata kuşatıcı, kapsayıcı, derinlikli bir ufuk bakışla baktırıyor.

Sadece akla öne çıkarmıyor veya sadece kalbi yüceltmiyor. Hikmet kanı aklı da besliyor, ruhu da, latifeleri de… İllaki kalp onsuz olmuyor, sadece onunla da eksik kalıyor. Manevi vücut hayatı başka nasıl sağlıklı olur ve hayatiyetini devam ettirir?

Manevi vücut sağlamsa şüphe virüslerine, vesvese mikroplarına, tembellik hastalığına, zevk tiryakiliğine karşı mukavemet edilir, cihad hücumuna geçilir. Kan yenilenmeli, akışkanlığı devam etmeli ki cihad tazelensin, nefsi hücumlar, şeytani destekler bertaraf edilsin.

Kırmızı kaplı kitapları dem ve damarlara işleyinceye kadar okumak böyle bir okumak olmalı. Kan ve gül; nefse diken, kalbe gül; gönlü güldürecek başka nedir?

Risaleleri renginden başlayarak yeniden okumak; manevi hayatımıza hayat katacak, cihad aşkımızı yeniden alevlendirecek. Onlar rafa konacak değil hayata akıtılacak renkler.

  26.12.2011

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut