Haydi, Bîkârları Evlendirmeye!

Osman Sertuğ Çalışkan

“İçinizden bekârları/dulları, bir de erkek hizmetçilerinizden ve halayıklarınızdan durumu uygun olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfundan zenginleştirir. Allah Vâsi'dir, Alîm'dir.” Nur/32

“Dininden ve ahlâkından memnun olduğunuz biri evlenme talebiyle size gelirse onu evlendirin. Aksi takdirde yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur.” İbn Mâce, “Nikâh”, 46MEDRESE VE HİZMET müesseselerine yapılan büyük masraf ve tefrişatların bir kısmının maddi durumu yerinde olmayan gençlerin evliliği için yönlendirilmesi gerektiğine dair yazıya birkaç istisna dışında gelen tepkiler olumluydu. “Akvaryumda balık” gibi yaşamayan ehl-i himmet ve gayret birçok kimse, meselenin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bizzat bildiklerini ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ettiler. Teşekkürler.

Peki, ne yapılabilir?

İlk iş bu meseleye resmiyet kazandırmaktır. Konunun vehameti ve ehemmiyetinin farkında olan kimselerin bir araya gelerek bu işi deruhte edecek bir kuruluşu fiili olarak gün yüzüne çıkarmaları en önemli adım olacaktır.

İlgili kuruluş, evlilik müessesesi üzerine akademik anlamda sempozyum, panel, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenleyerek toplumsal bilinç adına girişimlerde bulunmalıdır.

Evlilik danışmanlığı gibi hizmetleri gerçekleştirebilecek bir yapı kazandırılmalıdır.

Nelere dikkat edilmeli?

Öncelikli olan bu konudaki talep sahiplerinin rencide olmaması ve çekingen davranmaması adına gizlilik en üst düzeyde tutulmalıdır. Yani evlenmek için başvuran bir genç bayan yahut erkeğin ifşa edilerek bu kuruluş tarafından evlendirildiği asla yetkili birkaç kişi ve evlenme isteği için maddi talepte bulunanın rızası dışında kimse tarafından bilinmemelidir. Zira toplumdaki bir kısım ailelerin, yardımla evlilik girişimini “izzet meselesi” yapıp, “Ben başkalarının yardımıyla evlenmek isteyen adama kız mız vermem!” diyerek yardımla evlenen bir genci hor ve hakir görme gibi bir eğilimi vardır! Bunun için olabildiğince bir gizlilik şarttır.

Talepte bulunan gençlerin başta ekonomik olmak üzere farklı konulardaki durumu çok iyi tespit edilip böyle bir yardıma gerçekten ihtiyacı olup olmadığı gibi konuların belirlenmesi adına ciddi bir tahkikat ekibi oluşturmak en çok dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur.

Konunun daha geniş ölçekte ele alınması ve topluma mal edilmesi için ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarıyla ortak bir çalışma yapılması meselenin süratle kitleselleşmesi adına önemli bir husustur.

Vs. vs.

Tüm yukarıdaki hatırlatmaları aslında hiç olmazsa teorik planda denizden bir katrede olsa biraz daha ciddileştirebilmek için yazdım. Gerçekten böyle bir girişim olduğunda meseleyi tüm detaylarıyla ele alacak ve olması gereken en iyi şekilde bu süreci devam ettirecek ehil kimseler kendilerini göstereceklerdir.

Bakınız; Allah rızası için bu konuda duyarlı kimseler meseleye et atmalılar. Ayet ve Hadislerde bu konuyla ilgili bir çok teşvik ve tavsiye var. Yarın ruz-i mahşerde ahirzamanın günah batağına maddi sıkıntılarından dolayı düşmüş kimselere “Hiç mi elinizden tutan olmadı?” denildiğinde başımızın öne eğilmemesi için bu meseleye sahip çıkalım!

Var mısınız İblis ve şakirtlerini kudurtmaya?!!!

  18.12.2011

© 2021 karakalem.net, Osman Sertuğ Çalışkan© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut