Kur’an’ı yaşayan bir neslin inşası için “Kur’an’la Yaşayanlar”

Mehmet Beydemir

Metin Karabaşoğlu’nun Nesil Karakalem Yayınlarından çıkan Kur’an’la Yaşayanlar, Kur’an’la yaşayan Kur’an’la nefes alıp veren İslam büyüklerinin hayatlarını önümüze sunuyor. Hayatları Kur’an için hayat bulmuş bu insanların hayatlarından portreler sunuyor. Karabaşoğlu, bu mümtaz şahsiyetlerin Kur’an’ı nasıl anladıklarını, ve insanlığa nasıl anlattıklarını ve hayatlarına nasıl tatbik ettiklerinin nüanslarını sunuyor bu eseriyle.


HAYATIMIZDA BİR çok şey yer edinmiş vaziyette. Kitaplarımız, albümlerimiz, aksesuarlarımız, bilgisayarımız, mobil telefonumuz hayatımızın olmazsa olmazları haline büründü. Onlarsız bir yaşam düşünemez hale getirilerek, çaresizliğe itilmek isteniliyoruz.

Oysa hayatımızın bir parçası hâline getirdiklerimiz yani sahiplendiklerimiz bu kadar alakaya matuf mudurlar? Bizim diye sahiplendiklerimiz için gönlümüzde yer edinmeye gerek var mıdır?

İnsanın dünyaya dair çekişmeler yaşadığı bu dönemde, hazinelerin en güzeli, ahiretimizin kurtarıcısı Kur’an yetişiyor. Ve Kur’an’ın buyurduğu üzere: “Hiç şüphesiz Allah, mü’minlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır.” (*1)

İşte Kur’an’a matuf bir neslin inşası için bizlere örnek olan Efendimiz (s.a.v.), sahabeyi güzin, tabiin, islam coğrafyasının parlayan yıldızları yani hikmet ehlinin yaşayışlarından haberdar olmak istemez misin?

Kur’an’a muhatabiyetimizin vasatta olduğu modern dünyada, Kur’an’la alakadar olmamızı, Kur’an’la sağlam bir irtibat kurabilmemizin yol ve yöntemine nasıl varabiliriz? Kur’an’ın inbiğinden süzülen hakikatleri, hayatlarının bir parçası haline getiren Kur’an sevdalıların yaşayışlarına, Kur’an’la muhatabiyetlerine haberdar olmadan mümkün görünmüyor.

Metin Karabaşoğlu’nun Nesil Karakalem Yayınları’ndan çıkan Kur’an’la Yaşayanlar, Kur’an’la yaşayan, Kur’an’la nefes alıp veren İslam büyüklerinin hayatlarını önümüze sunuyor. Bizleri hayatlarıyla ışık tutan bu hasbi ruhların, İslam semasındaki parıltılarını seyretmeye çağırıyor.

Karabaşoğlu, bu mümtaz şahsiyetlerin Kur’an’ı nasıl anladıklarını, ve insanlığa nasıl anlattıklarını ve hayatlarına nasıl tatbik ettiklerinin nüanslarını sunuyor. Rabbimizle direk irtibat kurduğumuz Kur’an, hayatın inşası için rehber olarak dururken, hayatlarını Kur’an ve sünnet üzerine yaşamış mümtaz şahsiyetlerin Kur’an rehberliğindeki hayatlarını gözler önüne seriyor .

Karabaşoğlu’nun Kur’an’la Yaşayanlar adlı eseriyle; Kur’an’la irtibatsız olanlara irtibat kurabilmenin yollarını, Kur’an okumaları gerçekleştiren okuyucularının bu okumalarının verimli bir şekilde sağlayabilmesi ve hayatlarına tatbik edebilmeleri için yaşayan örneklerin izninde gitmemizin gerektiği üzerinde duruyor.

Kimi zaman asr-ı saadette bizleri götürerek Efendimiz (s.a.v)’in Kur’an ahlakından inciler seriyor, kimi zaman da ashabı güzinin Kur’an’ın bir ayeti üzerinde derinlemesine tefekkürünü, kimi zaman da tabiin veyahut hikmet ehlinin Kur’an’la gelen kulluğunun terennümlerine tanık ediyor.

Kur’an’la Yaşayanlar, yaşamlarını Kur’an için feda etmiş fedakar insanların hayatlarından portreler sunuyor. Ve bizleri yaşamın kıyısında duran bu insanların, nasıl iman abidesi hâline geldiklerini ve insanlığın kurtuluşuna nasıl vesile olduklarını kitabın satır aralarında okuyucularına sunuyor.

Kur’an’la yaşayanlar, Kur’an’la yaşlananlardır aynı zamanda. Hayatlarını Kur’an’ı Mûbin’le hayatlandırıp, ömrün son raddesine değin mus’hafaya gözyaşı dökenlerdir.

Karabaşoğlu’nun Kur’an okumalarımızda rehber edineceğimiz bu eseriyle, Kur’an temelli bir hayat için okuyucularına Kur’an okumalarına davet ediyor. Kur’an’ı okuyup geçmeden, ayetler üzerinden başlayıp Kur’an’ın bütününe dair derin bir tefekkür ve sonrasında derin bir tezekküre davet ediyor.

Kur’an’la Yaşayanlar bize Kur’an okumalarında ışık tutacak. Kur’an’ı zaman ve mekana sınırlamadan okuyabilmeyi ve anlamlandırabilmemize olanak sunacak.


*1. Tevbe, 111. ayet

  12.10.2011

© 2021 karakalem.net, Mehmet Beydemir© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut