(Bile)bilmek…

Bilmek bir fiil midir yoksa zarf mıdır …
Bilen fail midir münfail midir ..
bilmek niceliksel midir niteliksel midir…
bilmenin bilgisi olur mu..
bilmek bile bile mi bilmektir….

Yoksa bilmek bildirilmekten mi ibarettir…
biline nin bilgisi de bilinmek sıfatına layık mıdır...
biline nin bilgisi de bilmek ten sayılır mı..
biline nin mi bilenin mi bilgisine talip olmak gerekir…
bilmek bilinmenin bir türü müdür…
bilmek servimidir gül müdür…
servi-gül endam mıdır…
kuzuyu kurt ile yaymak mıdır…
vücut seyrini kılmak mıdır…

Bilmek ilim midir…
ilim nedir...
ilim bilgi türünden bir şey midir…
ilim bilmek midir …
yoksa ilim “ilim bilmek” midir …
ilim “ilmin bir nokta” olduğunu bilmek midir…
ilim ne zaman bir nokta idi…
onu çoğaltan kimlerdir…
noktayı çoğaltmak nasıl bir şeydir…
nokta elif midir…
elif noktasızdır oysa...
elifi bilen Rabbini bilir mi…
elifin manası bellimidir dört kitapta gerçekten…
elifi bilmeden okumak olmaz mı…
okumak nedir…
okumak bilmenin ötesinde midir berisin demi…
bilmeden okumak olur mu…
okumadan bilmek olmaz mı…
bilmek bilgi ile mi mümkündür…
bilgisiz bilinmez mi…

Bilememezliğin de bilgisi var mıdır…
bilmek biriktirilebilir bir şey midir…
bilmek bir şey midir…
şey nasıl bilinir…
bilmek erik dalında üzüm yemek midir…
yediğin şeyin üzüm olduğunu sanmak mıdır…
yediğin şeyin üzüm olduğunu iddia etmek midir…
yediğin şeyin ceviz olduğunu öğrenmek midir…
erik dalında üzüm yerken yediğinin ceviz olduğunu öğrenmek gerçekten bilmek midir…

Bilmek öğrenmek midir..
öğrenmek talip olmak mıdır..
talip olunmadan talim etmek talim etmeden öğrenmek mümkün müdür…
ilim bilmenin öğrenilmesi midir…
öğrenmeyi bilmek midir…
ilim sahip olunabilecek bir şey midir.. .
yoksa ilim verilen midir…
ilmi vereni bilmenin dışında bilmek var mıdır…
ilmi vereni bilmenin sırrı esma damıdır…
eşyanın hakikatı esma taliminde midir…
esmanın dışında ilim var mıdır …
rabbini bilmek esmasını mı bilmektir…
rabbini bilmek varlığını bilmenin niçin gayrıdır…
varlığını bilmek de bilmek sayılır mı…
varlığını bilmek de ilim sıfatına layık mıdır…
ilim bir sıfat mıdır…
bu sıfatın ismi esma mıdır …

Bilmek başlangıç mıdır son mudur…
neyin başlangıçı veya sonudur…
bilmenin yeri neresidir…
kalb midir…
akıl mıdır…
akleden kalb midir…
nur-u akıl nedir…
nur-u akıl kalbden mi gelir…
kalb bilgiyi ilme kalbedermi…
ilim bir hal midir…
ilm-i hal nedir…
hal olmadan ilim olmazmı…
hal ilmin kapısımıdır…
ilmin kapısı nereye açılır…
kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalımıdır…
kapıları açacak olan nedir…
fiil midir…
isim midir…
sıfat mıdır…
şuunat mıdır…
zat mıdır…
söz kapıyı açarmı…
“sözler”in kapıyı açarmı…
“sözler” inin kapıları açık mı bana üstadım…

  30.01.2011

© 2021 karakalem.net, Metin Ergöktaş© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut