Tevbe’nin müjdesi

Abdullah Taha Orhan*

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE kendisinden sayısız güzellikler öğrendiğim muhterem Metin Karabaşoğlu’nun bir yazısında gördüğüm bir ayet atfı beni derinden etkiledi. (*1)

Metin Ağabey “Sınanma” başlıklı yazısında genel olarak sınanmaların ne kadar öğretici, geldiği yer ve geliş maksadı hesaba katıldığında ise aslında ne kadar onarıcı olduğunu söylüyordu.

Benim ise dikkatimi başka bir nokta çekti yazıdaki: Tevbe suresi 126. âyete olan atıf.

Âyette şöyle buyuruyor âlemler Rabbi:

Mealen şöyle:

“Onlar görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kere imtihan ediliyor, çeşitli belalara çarptırılıyorlar da, yine nifaklarından dönüş yapmıyorlar, onlar bundan ibret de almıyorlar.”

Tevbe suresinin genel üslubuna da uygun olarak bu âyet de hem bir uyarı, hem bir müjde manası taşıyor içinde.

Uyarıyor; çünkü fitne, yani sınanma anlarında O’na yönelmesi gerektiğini insana bir kere daha ikaz ediyor.

Müjde veriyor; çünkü senede 1 veya 2 defa böyle büyük sınanmalar olacağını bildiriyor. Daha fazla değil, sadece 1 veya 2 defa.

Ve eğer ikinci cümlede denildiği gibi bu sınanmalar tevbeye ve tezekküre, O’nu hatırlamaya, O’na itaate ve ibrete sevkederse, bu sınanmaların insan için ne kadar da onarıcı olduğunu ifade ediyor.

“Rahmetî sebeqat ğadabî” (Rahmetim gadabımı geçti) buyuran Rabbimizin bu âyetinde, verdiği tebşir, yani müjdeleme manası tenzir, yani uyarma manasından daha kuvvetli hissediliyor gibi geliyor bana.

Siz ne dersiniz?

Sizce de senede 1 veya 2 defa büyük sınanmalar yaşayıp, hem de bunlardan büyük kazanımlar elde ederek çıkmak çok kârlı bir ticaret değil mi?

Kendi hayatınızda şöyle geriye dönüp bir baktığınızda siz de âyetin vâkıaya mutabık düştüğünü hissediyor musunuz?

Doğrusu ben şu kısa sayılabilecek geçen ömrümde dahi elhak öyle diyorum. Vallahi senede 1 veya 2 defadan fazla ağır sınanmalar yaşadığımı bilmiyorum.

Cenab-ı Hak bu sınanmalardan en güzel şekilde çıkıp kalp ve ruh hastalıklarımızı bu sınanmalarla temizleyebilmeyi nasip etsin bizlere.

Sınanmalardan tevbelere, tevbelerden tezekkürlere varabilmek duasıyla...


*1 Diğer yazılarda olduğu gibi bu yazıda da kendisinden ilham aldığım muhterem Metin Ağabey’e teşekkürler…

  24.03.2010

© 2021 karakalem.net, Abdullah Taha Orhan© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut