Secde et ve yaklaş

*

TARİHTEN BİR kesit. Yer: Mekke Zaman: 500 ler...

Yaralı bir insanlık.

Yaralayan da kendisi, yaralanan da!

Ka'be'nin arka sokaklarda genelevlerde babaların faiz borçlarına karşı ellerinden alınarak çalıştırılan kızlar-kadınlar...

Kız çocuklarını daha baştan gömmek zorunda kalarak bu korkunç acıdan uzaklaşmaya çalışan insanlar...

Köleler...Ezilenler...Alınıp satılan Kadınlar...

Onursuzluk, ve Rant kapısı Kureyş!

Güçlülerin haklı ve hakim olduğu bir zamandı!

Kendi içindeki sorunlarla hesaplaşacak bir algı vardır,Mekke'de.

Ve bir gün bir mağaranın bağrında bu algıya seslenir Allah ve der ki:

İqra, bismi Rabbikellezi halaq-Halaq'al insane min alaq-İkra ve rabbuke'l ekrem

Yaratan Rabbinin adıyla Oku-O insanı alaq'dan/sevgi-ilgi-alakâ'dan yarattı

Oku, senin rabbin Kerem'dir!

SEN-İ u BEN-İ= oluşturan/olgunlaştıran Rabb:Kerem!

İnsan Rabb Paralelliği!

Rabb'in kendisinden ilk olarak Kerem oluşundan söz açmasının nedeni:

İnsanın Bencil-Hırslı-Biriktirip Yığan-Sınıflara Ayıran hastalıklı yanına bir ŞİFA göndermesidir!

Rabb Kerem: ise O'na inananların pratiği de Cömertlik-Dağıtmak-Paylaşmak olmalı

Rabbin Kerem olması insanda bir ALGI'nın oluşması içindir. Bu Algı bir İman halini almalı.Pratiği de bu İmanın sonucu olacaktır.

İnsan nereden bozulduysa Allah düzeltmeye oradan başlar

İnsan nerede kaybettiyse Allah oradan bulmaya çağırır

İnsan nerede tökezlediyse Allah oradan kalkıp doğrulmaya çağırır insanı

Öyleyse Oku Yaratan Rabbinin adıyla

O seni sevgi-ilgi-alakâdan yarattı

İnsan: Sevgi-İlgi-Alakâdan yaratıldı ise; Sevmeyen-ilgilenmeyen-alaka kurmayan=İNSAN değildir!

Sevgi-İlgi-Alakâ = Çeker

Sevgisizlik-ilgisizlik- alakâsızlık = İter

Kimler evine döner = Evini sevenler

Kimler evini terk eder = Evini sevmeyenler

Yaratılış: Sevgi-İlgi- Alakâ ise

Ölüm : Sevgisizlik-İlgisizlik-Alakâsızlıktır!

Besmele: Başlamaktır-Başlangıçtır

Bağışlayan ve Koruyan Allah'ın adı ile...

İnsanı yaratmaya: Sevgi-İlgi-Alakâ'dan başlayan Allah

O'nun bağışlamasına korumasına sığınarak başlayan İnsan

Allah İle İnsan arasındaki yarat(ıl)ış ortaklığının anahtar kelimeleri

Sevgi

...İlgi

......Alakâ

.........Korumak

............Bağışlamak!

O halde O halde

Kendinizi Sevin = Eşinizi Sevin

Kendinizle İlgilenin = Eşinizle ilgilenin

Kendinizle alakâ kurun = Eşinizle alakâ kurun

Kendinizi Bağışlayın-koruyun = Eşinizi bağışlayın ve koruyun

(Kişisel bunalımları-depresyon- (Evliliğin yıkılmasını önler)

ları önler)

O halde acılı Mekke ortamına geri dönelim

Sevgisizliğin-alakasızlığın-köleliğin-öldürmenin-faizin-katliamların-Çöl'ün ortasında

Bir yetimin kalbinden Allah'ın insanlığa seslenişi: Bir annenin evladına seslenişi gibidir!

Ah Muhammed!

Kırdılar mı sizi?

Kiminizi köleleştirip-kiminizi sattılar mı?

Korktunuz mu?

Güvenmeyi mi kaybettiniz?

Kirlendiniz mi?

Pislendiniz mi?

Canınız mı yandı?

Kan mı sıçradı üzerinize?

Yalanlar mı sıçradı?

Putlar mı sıçradı?

O halde İnsanlık tarihinin önüne çıkıp Yaratılışı yeniden hatırlatalım mı seninle?

Oku!

Yaratan Rabbinin adıyla!

O seni İlgiden-Alakâ'dan yarattı

Senin Rabbin çok cömerttir

Kalemi kullanmayı öğretti

Ve bilmediğini....

Acılarını al!

Yasla başını Allah'ın sesine!

Kıs sesini!

Dinle: Seninle konuşan Rahman ve Rahim olan Allah'tır!

Senin de aradığın şeyler bunlar mağaralarda!

Haydi Sarıl Allah'a

Secde Et ve Yaklaşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş( 1/19)


*Yazarı bilinmiyor

  28.01.2010

© 2021 karakalem.net, *© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut