Bir cümle mi, bin cümle mi?

BİR CÜMLEDE Risale-i Nur’un özeti verildiği gibi, Risale-i Nur’un tamamı da bir cümledir. Baştan sona, sondan başa dizimi; mana mizanı, hikmet intizamı, üslup tenasübü, birbiriyle ilintili ve irtibatlı hakikat gergefi içinde Nur Risaleleri…

Bazen yüksek dağ zirveleri gibi mana katmanını ifade, bazen dağdan akan berrak su misali selis bir üslup; değişmeyen izzet, değişmeyen tat… Hep hayatın içinde, hep hayatın özünde, hep hayatın hayatında: “ Hayatın gayesini ‘rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskarane nimetlenmektir’ diyenler, gayet çirkin bir cehaletle; münkirane, belki de kafirane, bu pek çok kıymettar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihkaf ve tahkir edip, dehşetli bir küran-ı nimet ederler.” ( Otuzuncu Lem’a)

Bin cümle kıymetinde bir cümle; zerre zerre hayatı hakikatle içmişlikten dökülen kelimeler kalbin tam ortasına oturuyor. Bu hakikati tam anlamak ve hayatı bu anlamla anlamlandırmak; tefsir-i Kur’an Risale-i Nur’un tamamını okumak, anlamak; Onun geniş bahçesinde ağaç ağaç, dal dal, yaprak yaprak, çiçek çiçek, meyve meyve gezinmek, görmek, müşahede etmekle mümkün.

Nur sayfalarına kendinize bıraktığınızda sizi latife tayfalarına tutundurup dalga dalga hakikat denizinde yüzdürür; bir damlada şemsin bir timsalini gösterdiği gibi, geniş deniz ayinesinde de şemsin şualarıyla buluştur. Kâh dalgalarda, kâh derinliklerde geniş ve derin bir açı açarak ismi azam açılımını götürür peşi sıra gidenleri.

Sönük akıl feneri, karanlık kalple ismi azam nurunu anlamak ve anlatmak mümkün değil; Otuzuncu Lem’ayı okuyunca anlıyorsunuz bunu; şaşırıyorsunuz, haykırmak istiyorsunuz, sonunda başınız önünüze eğik mahcubiyetle eğiliyorsunuz Kur’an ve iman hakikatleri karşısında.

Öyle bir cümle söylüyor ki – hayret ve şaşkınlıktan - kitabı elinizden bırakıyorsunuz:

“ İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması, bir hazinedir.”

Kayyum ismi bahsi başında geçen kitap kıymetindeki kelimelerle, hayatı ve yaşıyor olduğumuz hali yeniden sorguluyorsun, sonuç; herkes kendi kalp aynasında kendini görür, bakma cesareti olan, tevillere dalmayan, dürüst davranan.

Bir cümle okumak yeter mi? Bir cümlede bin cümleyi görüyor ve cümle hayatını bu cümlelerle yaşıyorsan, evet…

Lahikaların birinde çok konuştum israf ettim der Bediüzzaman, biz de konuşuyoruz işte; Otuzuncu Lem’a’yı okumak varken, oyalanmayın bu satırlarla, sonra helallik isterim sizden. Hayatın hakiki sahibine - Kayyum hürmetine - emanet olun…

  11.01.2010

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut