Hoşgeldin Ramazan

Harun Pirim

RAMAZAN TABİRİNİN “yeryüzünü güz mevsiminin evvelinde tozdan temizleyen yağmur” manasına gelen ‘Ramd⒠kelimesinden ya da “şiddetli sıcaklıktan taşların yanması” anlamına gelen ‘Ramad’ kelimesinden geldiğine dair görüşler vardır. Efendimiz (S.A.V), “Bu aya Ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir”(1) buyurmuştur.

Ramazan ömrün Nisan yağmurlarından. Maneviyatsızlıktan kurumuş insanlığın toprağına rahmet. Yağmurun buluta nispeti, Kur’an’ın Ramazana nispeti. Kalplerin kelama hürmetle açıldığı mevsim Ramazan. Nefislerin dizginlenip, emrolundukları gibi dosdoğru olma kıvamı. Rubûbiyeti hissedebilme hassasiyeti Ramazan. Mide fabrikasının tatili ile akıl, kalp, ruhun azâdı. İnsanî duyguların bayramı Ramazan. Midenin ağlamasına bedel onların gülüşleri. Farkındalık ayı Ramazan, öyle ki Rahman’ın izni olmaksının yemek-içmek gibi basit fiilleri bile gerçekleştiremeyeceğimizin idraki. Ramazan manevi şükrün kemali. Dilin kuru etmekteki lezzeti tadarak kendi yaratılış gayesini haliyle Yaratıcısına bildirme anlarının yekûnu(diğer maddi-manevi uzuvlarımız için de geçerli). Ayar ayı, doğruluk ayı, sabır ayı(2), sıhhat ayı. Yoksul ve yoksunların halinden anlama, onlara hakiki şefkat besleyebilme fırsatı Ramazan. Kendisinden bir cihette fakir olanlara şefkate mükellef olan insanın hemcinsine şefkati, hakiki şükre ulaşmasının bir esasıdır ki Ramazan insanı oruç vasıtasıyla şefkat ve şükürle buluşturuyor.

Rahmet ayı olan Ramazan’da şefkat Peygamberi(a.s.m)’nin bildirdiği üzere “Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.(3)” . Gerçek oruç ile insanın akıl, kalb, ruh, sır gibi latifeleri terakki ediyorlar ve feyizler alıyorlar. İnsanın manevi belini doğrultmasına vesile oluyor bir anlamda bu ay ve bu ay içinde oruç. Buhari’de geçtiği üzere oruç tutan mü’min’in sevineceği iki ferâhlığı da bildirmiştir bize Allah Resûlü(S.A.V): iftar vakti Allah’ın nimetlerine kavuştuğu için sevinmesi, Rabbine kavuştuğu zaman oruç bereketiyle nâil olacağı yüksek derece için sevinmesi. Deyleminin aktardığı bir hadiste de oruç tutan mü’min’in susmasının tesbih, uykusunun ibadet, duasının müstecap ve amelinin sevabının da çok olacağı bildirilmiştir. Başı rahmet ortası mağfiret olan Ramazan’ın sonraki Ramazana kadar günahlara kefaret olacağı da Taberaninin aktardığı bir hadiste ifade edilmiştir.(4) Böylesine rahmet, mağfret ve manevi yükseliş ayı olan Ramazan’ın önünde hürmetle eğilip, kıymetini idrak edebilenlerden olabilmek duasıyla…


  1. İbn Kudâme, el- Muğnî, IV, 324

  2. “Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.” Müslim

  3. Beyhaki, Sünen, 4/270

  4. “Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.” Taberani

  23.08.2009

© 2021 karakalem.net, Harun Pirim© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut