Asımları izlemek

ÂKİF, İSTANBUL’DA doğmuş olsa da batıdan, Kosova’dan gelen bir aileye mensuptur, Bediüzzaman da doğuda, Bitlis’te doğmuştur… Coğrafi olarak farklı oldukları gibi neslen de farklıdırlar, fakat ikisi bir bütünün parçasıdır; parçalanışı durdurmak, ümmeti bir arada tutabilmek, İslam milletinin imanını selamette kalması için çabalayan iki ayrı parça…

Dağılan medeniyeti ayakta tutabilmek, çöküşü engelleyebilmek, maddi ve manevi felaketleri göğüs gerebilmek için, biri nazımla konuşmuş, diğeri nesirle; konuşmamış, asr-ı hazıra bağırmışlar, şiir şiir, satır satır…

Şiir doğuda, ilim batıda daha çok yer etmesine mukabil onlar, doğunun en doğusu, batının en batısı, doğu ve batının mezcolduğu şehir, İstanbul’da bir araya gelmiş, Darül İslamiye Akademisinde buluşmuşlar, devletin kalbinde, milletin kalp hastalığı için müşterek çalışmışlar…

Şiddetli fırtınaların, dehşetli kasırgaların estiği, Kur’an etrafındaki surların yıkıldığı hengâmede, bedenen bir arada olmamışlarsa da, fikren ve kalben aynı istikamette çalışmış, nazarları Kur’an’a çevirmiş, idrakleri Kur’an ilhamıyla doldurma gayreti içinde olmuşlar… Satılmamış, satın alınamamış, kendi özyurtlarında garip kalmış, sürgünlerde süründürülmüşlerse de, asla yıkılmamış, asla ümitsizliğe düşmemişler… Sıra dağlar gibi iman, geniş ovalar gibi teslimiyet, onları hep fazilet zirvelerinde tutmuş, bencillik çukurlarına düşürmemiş, deni dünya ayaklarının yukarısına çıkamamış…

İstiklal Marşının kabulü törenine ödünç palto ile giden ve para ödülünü kabul etmeyen Akif, yüksek bir feragat örneği gösterir, milletvekilliği, maaşlar, makamlar, yalıları kabul etmeyen Bediüzzaman gibi…

Mehmet Akif her ne kadar birinci mecliste bulunmuşsa da ikincisinde yoktur, Mısır da sürgündür, Kur’an’la meşgul olur, yirmi sekiz yıl kendi vatanında sürgün yaşayan Bediüzzaman da Kur’an tefsiriyle…

Bugünler, o günlerin feragatiyle ayakta, yarınlarda daha dik, daha yükseklerde olunmak isteniyorsa, feragat mirası ve mesleğinden ayrılmamakla olacaktır… Asım’ın nesli, Bediüzzaman’ın nesli cedidine düşen görev, yeryüzünde Kur’ani bir medeniyet kurmak, doğuya batıya, kıtalara örnek olacak bir İslami yaşantı sergilemek, yerin her yerini sulhu umumiye çevirmektir… Yol belli, yaran da belli;

Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı

  23.03.2009

© 2021 karakalem.net, Hüseyin Eren© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut