Anketimize dair...

KARAKALEM’İN, BİR deniz kuşu olarak karabatağın serüvenine ziyadesiyle benzeyen yolculuğunda, bir hassasiyetimiz oldu. Hizmet gibi, tebliğ gibi mübarek kelimelerin neredeyse bir dayatma vesilesi kılındığı bir zeminde, Allah’ın dinine hizmeti de, keşfedebildiğimiz doğruların tebliğini de asla bir duygusal dayatma ve vicdanî zorlama içermeyecek şekilde yapmaya gayret ettik. Öyle ki, “Bizi muhakkak alın, almazsanız yokuz” kabilinden ifadeler bizim camiamızın dergilerinde okumaya her zaman alışık olduğumuz ifadeler iken, biraz da bu alışık ifadelerin ruhumuzda uyandırdığı tepkinin de etkisiyle, dergimizin ilk sayılarında “Bizi zorla almayın. Sizin için bir anlam ifade etmiyorsak, bizi okumayın” mesajı taşıyan başyazılar yazabildik...

Ama yıllar yıllara eklenirken gördüğümüz bir gerçek vardı: Ömürler kısa, vazifeler çok, rüyalarımızın ve hayallerimizin ufku geniş, yollar ise uzun... Bencilliğin değil, kimseye yük olmama, kimsenin üzerinde bir duygusal yük oluşturmama hassasiyetinin neticesi olarak, istedik ki, herşey kendiliğinden olup bitsin, bu zamanda başkaca üslupların yanında varlığının bir anlam ve değer taşıdığına inandığımız Karakalem üslubu kendiliğinden inkişaf etsin.

Gelin görün ki, yılların üstüne yıllar eklenirken, yapılması gereğine nice yıllar önce kanaat getirdiğimiz onca şey de sürekli erteleniyor.

Bir grup arkadaşımızın başlattığı, öncelikli hedefi Karakalem’in düzenli şekilde çıkmasını sağlamak olan, ama bundan öte hedeflerimizi de kapsama alanı içinde tutan Karakalem Gönüllüleri oluşumu, işte bu sebeple doğdu.

Ama yapılması lüzumuna inandığımız o kadar çok şey, yerine getirilmesi kesinlikle gerekli o kadar yük var ki... Bediüzzaman’ın dediği şekilde, yüz elimiz olsa yine yetmeyecek halde, ne kadar çok omuz altına girse o kadar hızlı taşınabilir bir yük duruyor omuzlarımızda.

Öncelikle, istiyoruz ki, eline alan hiç kimsenin hem muhteva hem estetik açıdan görmezden gelemediği dergimiz, ulaşması gereken nice mecraya ulaşsın, tanınması gereken nice mecrada tanınsın; ve bir tanıtım çalışmasını takip eden abone faaliyetiyle hak ettiği ve bir desteğe ihtiyaç duymadan düzenli şekilde çıkmasını mümkün kılacak abone rakamına ulaşsın.

Ama Karakalem bünyesinde, bu öncelikli gündemin yanı sıra, yapılacak daha nice şey var... O kadar çok ki, takip eden editör yazılarında daha ayrıntılı şekilde paylaşmak istediğimiz için, bu yazıda tek tek sıralamak istemiyoruz. Şu kadarını söyleyelim; yüz kişi olsak, yüzbirinci ismi, binyüzon kişi olsak binyüzonbirinci kişiyi aramamızı gerektirecek kadar büyük rüyaları ve hedefleri var Karakalem’in. Yıllarca toprağa yapışıp kalan, onunla aynı baharda boy vermiş nice fidanlar koskoca ağaç olmuşken insana o hiç büyümeyecekmiş gibi gelen bir çam fidanı gibi Karakalem...

Sitemizde, sol taraftaki “Anket” yazısına tıkladığınızda karşınıza çıkan bir Anket sayfası var. Bu anketin soruları, hem dergimizde ve sitemizde bugüne kadar yapılanlar hakkında gönül dostlarımızın görüşünü topluca alabilmek, hem de onların bu uzun ve büyük yürüyüşte bizi okumanın ve izlemenin yanı sıra daha neler yapabileceklerini, beraberce neler yapabileceğimizi görebilmek amacıyla oluşturuldu.

Hemen belirtelim: Karakalem, yıllar önce ilk sayıları çıkarken sahip olduğu hassasiyeti bugün de koruyor. ‘Bağımlılık’ değil, ‘bağımsızlık yapan’ bir dergi olarak, asla bir duygusal yük ve vicdanî tazyik oluşturmadan, tamamen özgür iradelere hitap ediyor sorularımız. Bugüne kadar gelen cevapların hem sayı itibarıyla bizi memnun ettiğini, hem içerikleri itibarıyla da bizler için öğretici ve ümit verici olduğunu şimdiden belirtelim. Anketimize henüz katılmamış gönül dostlarımızı da özgür iradeleriyle sorularımıza cevap vermeye davet ediyoruz.

Sonrasında, anketimiz ilgili arkadaşlarımız tarafından değerlendirmeye tâbi tutulacak; ve bu sonuçlardan hem biz almamız gereken notları ve dersleri alıp değerlendireceğiz, hem de sorulara verdikleri cevaba göre Karakalem’e gönül vermişliğini Karakalem’e şu veya bu şekilde omuz vermekle taçlandırmaya hazır olduğunu bildiren dostlarımızla verdikleri cevaplar doğrultusunda iletişime geçeceğiz.

Karakalem’in yapmayı hep istediği halde ertelediği pek çok şeyin, bu anketle birlikte gecikmeden uygulama aşamasına taşınacağını umuyoruz.

Hepinize şimdiden teşekkürler...

‘Burada’ biz birşeyler yapmaya çalışırken, bu yapılanların anlamını bilen ve değerini takdir eden gönül dostlarımızın varlığını bizzat hissettirdiğiniz için...

--Editör

  12.03.2009

© 2021 karakalem.net, Editör© 2000-2021 Karakalem Yayıncılık Ltd. Şti.
Tel: (0212) 511 7141  GSM: (0543) 904 6015
E-mail: karakalem@karakalem.net
Program & tasarım: Orhan Aykut